De 12 Dieren Uit de Chinese Horoscoop & Hun Unieke Eigenschappen

De filosofieën vanuit het Oosten, krijgen via aangename kruisbestuivingen vanuit wereldwijde culturen in de westerse wereld, steeds meer ruimte. Deze bieden je interessante ontwikkelingen, zodat je honger naar zelfkennis nog meer gevoed wordt. De kringloop van de Chinese astrologie maakt hier ook zeker een inspirerend en leerzaam deel van uit.

Wat je in dit artikel over de Chinese horoscoop gaat ontdekken:

 • De geschiedenis van de Chinese horoscoop
 • Wat de 12 Chinese sterrenbeelden zijn
 • Wat Chinese astrologie voor je kan betekenen

Geschiedenis

De oorsprong van de oeroude kennis van de Chinese astrologie is terug te vinden tot het jaar 2737 voor Christus. Het is de Keizer Huang Ti, die toentertijd de Chinese kalender invoerde. Deze kalender heeft inmiddels een prominente rol ingenomen in de Westerse maatschappij.

Het zijn de Taoïstische en Boeddhistische filosofieën waar Chinese astrologie op gebaseerd zijn en deze is door de duizenden jaren heen, uitgebreid met vele varianten.

De oudste en zeer bekende vorm is de ‘Nine Star Ki’ astrologie. Deze is opgebouwd vanuit het fundament van de Negen Sterren; oftewel de Sterrenconstellatie waar de ‘De Grote Beer’ uit is opgebouwd. Het ontstaan van deze traditie behoort vooral toe aan de Japanse cultuur.

Twee andere bekende technieken zijn:

 • ‘Zi Wei Dou Shu’ – Chinese Sterrenpoort astrologie
 • ‘Ba Zu’ – Vier Pilaren van het Lot

Het grote verschil tussen de Westerse en Oosterse astrologie is dat in de Westerse astrologie je geboortetijd, geboorteplaats en geboortedatum verbonden zijn met de wetenschappelijke astronomie en jouw unieke hemelkaart creëren, terwijl de Oosterse astrologie meer gelinkt is naar de boeiende numerologie.

De Chinese en Oosterse techniek van tijdrekening is gebaseerd op het gegeven, waarin het licht en de kracht van de Zon, de vele gezichten van de Maan en de kracht van de grote weldoener en geluksbrenger Jupiter de hoofdrollen spelen. Deze drie hemellichamen bewegen allen in hun eigen omloopbaan en snelheid door het Zonnestelsel waar je in verblijft.

Het Chinese jaar is gebaseerd op een ‘Maanjaar’. Dit Maanjaar start per jaar weer opnieuw in de maand van eind januari – begin februari. Ieder jaar wordt vervolgens vernoemd naar één van de twaalf Chinese Sterrenbeelden namelijk:

Elk dier staat symbool voor een geheel eigen karakter, kleuring of identiteit. Deze zogenaamde kleuring, beïnvloed vervolgens het willekeurige jaar dat ontstaat.

Als je bijvoorbeeld geboren bent in het jaar van het Paard hebben karakter, passie en kleur een eigen temperament, wat duidelijk verschilt van een persoon die in het voorgaande jaar Slang is geboren. Dit alles, met de bijbehorende leuke en minder prettige invloeden.

De filosofie dat je karakter wordt beïnvloed door je geboortejaar omvat een belangrijk fundament voor de Chinese astrologie. Je kunt dit systeem zien als een soort fundering waarop je persoonlijke horoscoop wordt opgebouwd.

Het bijzondere is, dat er twee legendes de ronde gaan welke verklaringen weergeven rondom het ontstaan van de twaalf Chinese symbolen – Sterrenbeelden.

In de ene legende staat beschreven dat de Boeddha tijdens het ontstaan van een nieuw jaar alle dieren in zijn Koninkrijk uitnodigde. Er kwamen slechts 12 dieren opdagen. Vanuit zijn onvoorwaardelijke dankbaarheid zou de Boeddha een verbinding hebben gelegd met ieder afzonderlijk dier aan ieder afzonderlijk jaar, aansluitend op de Chinese kalender.

In een andere legende is er een andere verklaring ontstaan, voor de volgorde van de jaren. De dieren moesten in een wedstrijd een rivier oversteken. Het was vervolgens de volgorde van aankomst aan de oever, die gekoppeld werd aan de volgorde van de jaren.

Zoals de Rat vastbesloten was om te winnen, reed hij handig en slim mee op de rug van de Os, om vervolgens vooruit te rennen en zo de race te winnen. Hiermee is het de Rat die start tijdens iedere nieuwe cyclus van de jaren. Welke er nu werkelijk bepalend is laten wij maar in het midden.

Beide verklaringen zijn echter boeiend en nodigen je in ieder geval van harte uit om ‘out of the box’ te denken.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Opbouw van het Chinese Astrologische systeem

De Chinese astrologie vormt samen met de Chinese jaarkalender en Chinese dierenriemtekens een inspirerende en leerzame wetenschap. Er is dan ook veel tijd en geduld voor nodig om alle verbindingen te kunnen leggen en hiermee creatief aan de slag te kunnen gaan.

De kern wordt gevormd door het Oosterse systeem en de tijdsrekening. De hemellichamen Zon, Maan en Jupiter zijn de hoofdrolspelers. Zij suizen met hun eigen omloopsnelheid, die van elkaar verschillen, door de prachtige Sterrenhemelen.

De Maan functioneert in dit prachtige systeem als een ‘Lichttoorts’, waarin haar diversiteit van Maanfasen als berekening gebruikt worden. Het is de bezieling en de wijsheid van de Maan, waar deze Oosterse astrologische filosofie als vanuit de oerbron op drijft.

Dat is ook de reden waarom het Chinese ‘Nieuwjaar’ op een ander tijdstip valt als bij ons en nieuwjaarsdag tussen eind januari en begin februari valt. De Westerse astrologie gaat namelijk uit van de 12 maandencyclus en de stand van de Zon.

De dagen via de Chinese jaartelling zijn gerangschikt in groepen van tien. Deze zijn vervolgens weer onderverdeeld in 24 perioden van vijftien dagen en deze vormen samen een zonnejaar. Nog 1 belangrijke stap die gemaakt wordt, bestaat uit de zogenaamde ´Vijf Grote Jaren´.

De grote geluksbrenger ‘Jupiter’ staat voor 12 jaar die hij nodig heeft om de twaalf Chinese dierenriemtekens te doorlopen. Jupiter cirkel in ongeveer 12 jaar via zijn vaste loopbaan om de Zon. Dit wordt ‘Groot Jaar’ genoemd. De ‘Vijf Grote Jaren’ vormen gezamenlijk een grote cyclus vanuit het getal 60. Als deze kringloop is voltooid, start er weer een nieuwe.

De vijf Oosterse elementen en hun verfijnde nuances

De Chinese filosofie maakt gebruik van de essentiële bouwstenen van de vijf elementen:

 • Hout
 • Vuur
 • Aarde
 • Metaal
 • Water

Het uitgangspunt van de dicht bij natuur levende culturen, is dat alles in beweging is en verbonden is als één boeiend organisme. Alles beïnvloedt elkaar. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het ritme van dag en nacht, in de seizoenen en zeker ook in het functioneren van de mens. Ook al is dit wellicht nog onbewust voor je. Misschien heb je het verlangen om dichter bij de natuur en haar natuurlijke cyclus te komen.

In het traditionele Chinese denken zijn er in totaal vijf seizoenen. Dit in tegenstelling, zoals je bent opgevoed. Zoals de meesten, zal je opgevoed zijn vanuit de traditionele vier seizoenen zoals deze hier in het Westen gebruikelijk zijn. Het vijfde seizoen vanuit de Chinese filosofie is wat wij hier en in andere delen van de wereld als ‘nazomer’ betitelen.

De elementen hout, vuur, aarde, metaal en water vormen de elementen die aan de Oosterse seizoenen verbonden zijn.

 • Lente – Hout warm, royaal, vrijgevend, attent, hulpvaardig
 • Zomer – Vuur temperamentvol, dynamisch, resoluut, vrolijk
 • Nazomer – Aarde eerlijk, verantwoordelijk, trouw, geduldig, pragmatisch
 • Herfst – Metaal krachtig, energiek, ambitieus, onafhankelijk, onderscheidend
 • Winter – Water flexibel, creatief, vriendelijk, bemiddelend, gevoelig

Er zijn dus in totaal vijf elementen, waarin één keer in de 12 jaar het element verandert. Een optelsom van het geheel vertelt je dat hierdoor er een cyclus van 60 jaar ontstaat. Je word dus twaalf jaar lang beïnvloed door één bepaald element. Dit, onder je eigen Chinese sterrenteken en het Chinese sterrenteken van het specifieke jaar waarin je verblijft.

Eén van de dynamische krachten waar het Universum uit is opgebouwd bestaat uit de tegenpolen Yin en Yang, oftewel vrouwelijk en mannelijk.

Beiden vormen elkaars kern en zijn elkaars centrale punt, zoals duidelijk te zien is in het symbool.

De vrouwelijke energie van Yin, is verbonden met het element water, de Maan en de nacht.

De mannelijke energie van Yang, is verbonden met het element vuur, de Zon en de dag.

Evenwicht tussen deze twee complementaire krachten vormen de sleutel tot harmonie, geluk en schoonheid. Beiden wisselen elkaar af in het actief gevende en het ontvangen en vormen een soort onderstroom, waarin de kwaliteiten weer verbonden zijn aan een Oosters dierenriemteken. Je geboortedatum is bepalend voor het analyseren van de verbindende stromen en karaktereigenschappen.

Net als bij de Westerse astrologie, vormt in de Oosterse astrologie ook je geboorteuur een belangrijke nuance voor het verfijnen van wie je bent. Net zoals de jaren worden de 12 dubbele uren aan dezelfde, opeenvolgende Oosterse, exotische zodiak verbonden. Hier begin je ook weer bij de Rat. Vol vuur geeft Rat het startsein tussen 23:00 – 01:00 uur.

Voorbeeld

Als je bent geboren in het jaar van de hond en het uur van de Draak, zal je trouwheid en grote toewijding op een originele en dynamische wijze gebeuren. Je bent dan alles behalve een muurbloempje.

Eigenschappen – Karakterschetsen van de Chinese Zodiak

Rat

 • Vrolijk
 • Gezellig
 • Charmant
 • Loyaal
 • Vurige minnaar

Os

 • Gereserveerd
 • Toegewijd
 • Pragmatisch
 • Selectief
 • Introvert

Tijger

 • Vriendelijk
 • Hartstochtelijk
 • Liefdevol
 • Avontuurlijk
 • Grootmoedig

Konijn

 • Sociaal
 • Teambuilder
 • Meelevend
 • Zacht
 • Nostalgisch

Draak

 • Zelfstandig
 • Vrijgevochten
 • Intelligent
 • Vrij van geest
 • Ongewoon

Slang

 • Genadeloos
 • Kritisch
 • Zorgvuldig
 • Sensueel
 • Slim

Paard

 • Laconiek
 • Populair
 • Loyaal
 • Trouw
 • Groepsmens

Geit

 • Gezinsmensen
 • Artistiek
 • Vriendelijk
 • Beschaafd
 • Kunstzinnig

Aap

 • Geestig
 • Amusant
 • Humor
 • Verjongend
 • Gelijkgestemden

Haan

 • Oprecht
 • Grootmoedig
 • Zorgzaam
 • Veerkrachtig
 • Uitbundig

Hond

 • Betrouwbaar
 • Bescheiden
 • Zachtaardig
 • Zekerheid
 • Natuur

Varken

 • Vriendelijk
 • Hechtheid
 • Liefdevol
 • Soepel
 • Geduldig

De Chinese Jaartabel

In de oudheid observeerde en bestudeerde de oude Chinese wijzen de planetaire patronen in ons Zonnestelsel en ontwierpen van hieruit de ‘Chinese Jaartabel’.

Zoals hiervoor beschreven, is deze tabel voornamelijk opgebouwd vanuit de kracht van de Maan en haar verschillende Maanfasen. Hierin berekend zijn de astronomische rotaties van de hemellichamen Jupiter en de Aarde, in hun vaste omloopbaan om de Zon.

Gezamenlijk met de invloeden van de symbolische Chinese dierenriemtekens wordt duidelijk welk dier er ‘heerst’ over het nieuwe Chinese astrologische jaar. Als je dus kennis hebt over jouw persoonlijk, Chinese dierenriemteken begrijp je al heel veel.

In het artikel; De kernkwaliteiten van de Chinese dierenriemtekens, vindt je uitgebreide informatie.

Door de duizenden jaren heen, heeft de Chinese Jaartabel veranderingen ondergaan en is deze veréénvoudigd. De jaren zijn in blokken van twaalf verdeeld en nog later zijn hier de twaalf Chinese Sterrenbeelden geïntroduceerd. Hiermee worden de gebeurtenissen van ieder jaar in de Chinese Hemelkaart gebracht. De filosofie van deze Oosterse cultuur gaat er van uit dat de universele en kosmische beïnvloeden verschillen van jaar tot jaar.

Samen met je persoonlijke Chinese horoscoop, ontstaat er iedere keer opnieuw een jaarlijks totaalbeeld en dus ook de verwachtingen, inzichten en momenten waar je jezelf op kunt focussen.

Wat kan Chinese Astrologie voor je betekenen

Chinese astrologie omvat een boeiende, leerzame en esoterische materie, welke door de eeuwen heen al velen op weg heeft geholpen. Specifieke tips om het beste uit jezelf te kunnen halen zijn er natuurlijk ook.

Je persoonlijk Chinees sterrenbeeld biedt onder andere inzicht over;

 • Wie je bent
 • Waar ligt je levensmissie
 • Welke aanpak past het beste bij je
 • Wat zijn je talenten en kernkwaliteiten
 • Valkuilen en blinde vlekken

Daarnaast wordt je ieder jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld om inzicht te krijgen, waar je jezelf het beste op kunt concentreren, wat de valkuilen en blinde vlekken kunnen zijn en waar je jezelf het beste op kunt focussen. Immers, de prognose voor jouw eigen unieke en nieuwe jaarcyclus verschilt keer op keer. Door de combinatie van jouw persoonlijk Chinees dierenriemteken en het Chinese jaarteken is iedere keer weer anders.

Het Chinese Jaarteken in combinatie met je persoonlijk Chinees teken bieden onder andere indicatie over;

 • De trends en invloeden
 • De voorspoedigste en problematische jaren
 • Wat wordt er in praktische en emotionele zin van je verwacht
 • De valkuilen
 • De groeimomenten

Daarbij is het onderwerp relaties ook boeiend. Als je jezelf wilt onderzoeken in relatie tot je geliefde, vrienden of collega’s, komt er een stroom van informatie vrij, waardoor begrip en inlevingsvermogen alle ruimte kunnen krijgen.

Nieuwe inzichten ontstaan. Denk maar eens aan het oeroude gezegde van de Chinezen; De Os en het Paard kunnen niet dezelfde stal delen. Ben je dus op zoek naar een origineel en leuk teambuildingsmoment, is het wellicht een leuk en boeiend idee om een expert uit te nodigen en met jullie aan de slag te gaan.

Het oude traditionele gezegde ‘Ieder moment is kostbaar en hiermee ook dát alles wat je in je leven doet’, herinnert je er aan om ook ieder moment te koesteren.

Neem je leven dan ook in eigen hand en wordt de Kapitein van je eigen levensroer!

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Over de auteur Sandra Jansen van Galen

Hi lezer, ik ben Sandra Jansen van Galen en sinds 14 jaar professioneel astrologe, auteur, coach en trainer. Met veel plezier en toewijding publiceer ik regelmatig artikelen op deze site, met als missie je te inspireren en een bijdrage te leveren om je persoonlijk levensgeluk te verhogen. Wie weet krijg je nog meer helderheid over wie je bent en wat je wilt en kunt in het leven.

36 Reacties op "De 12 Dieren Uit de Chinese Horoscoop & Hun Unieke Eigenschappen"

 1. Ans says:

  Prachtig site en artikelen!

 2. Ramon de Gram says:

  Hoi Sandra .
  Ik wil graag mijn antecedant weten weten.ik ben geboren op 9-11-1961 om half 4 in de nacht.
  Ik denk dat ik een OS ben.
  Graag tot horens.
  Groetjes Ramonde Gram.

 3. Bellinda Notari says:

  Mag ik de juiste dier voor de geboortedatums van 2/8/1950, 19/9/1953 & 23/9/1977,

 4. Romig says:

  Ik dien een klacht in omdat er binnen een dag nog niet gereageerd is op vaka en dat vind ik zeer sneu

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *