Alle Horoscopen: Jouw Unieke Eigenschappen, Liefdesleven + extra info

Wat zijn astrologie en horoscopen?

Sinds het ontstaan van de mensheid heeft dat alles, wat zich boven je hoofd in de oogverblindende sterrenhemel aanwezig is, een belangrijk rol gespeeld.

De fascinatie van de miljoenen sterren, de prachtige planeten en het sterrenstelsel waarin je verblijft, blijven boeien. Laat staan de vragen, wat bevindt zich buiten dit sterrenstelsel en is de planeet Aarde de enige bewoonde planeet of zijn er nog meer beschavingen?

Hopelijk wordt je nieuwsgierigheid in deze jaren meer gerust gesteld. De snelheid van de technologische ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart toenemen de aankomende 7 jaar en stellen astronomen in staat, steeds verder te kijken en informatie te verzamelen. Bovendien is de revolutionaire planeet Uranus nog maar net gestart met zijn intelligente reis door het sterrenbeeld Stier. Deze combi vormt niet alleen een unieke, maar ook een praktische mix. De komende jaren zal je aangenaam verrast worden door interessante ontdekkingen.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Hoe zijn astrologie en horoscopen ontstaan?

Duizenden jaren geleden was er voor de mens het allereerste ritme en de cyclus, dat het licht en de warmte van de Zon ervoor zorgde dat de dag, overging naar de nacht. Daarnaast leerde men toen via ervaringen, dat de Maan door haar verschillende Maanfases een zeer positieve en ook vooral praktische werking had.

De Maan bood toen al inzichten en de natuurlijke kennis, dat via haar fase van ‘Nieuwe Maan’ het juiste moment ontstond om een nieuw gewas in te zaaien. Het gewas groeide sneller en bracht meer vruchten. Men ontdekte dat er het beste geoogst kon worden met ‘Volle Maan’, waarna de fase van ‘Afnemende Maan’ ervoor zorgde dat de oogst langer en verser bewaard kon worden. De sappen trekken zich terug en krimpen samen.

Deze kennis wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gehandhaafd in de biologische teelt.

De mensheid wist aan de stand van de planeten ook af te lezen, wanneer er de juiste tijd was om te jagen, ten strijde te trekken, te reizen, te trouwen enz.

Helaas is de mens steeds verder van dit unieke en bijzondere kosmisch, astronomisch en astrologisch uurwerk af te komen staan. Vandaag de dag, is het contact met deze oorsprong verloren en is deze natuurlijke kennis naar de achtergrond verdwenen. Je voelt en ervaart niet meer de verbanden op een natuurlijke wijze, zoals je voorouders dit deden.

In de afgelegen plattelands gebieden in de wereld, is nog wel iets van de oeroude sterrenwijsheid terug te vinden. Overigens speelt in de zuidelijke- en inheemse culturen astrologie nog steeds een centrale rol. Daar wordt geen enkele beslissing genomen, zonder eerst een astroloog te raadplegen.

Het ritme van het boeren is daar vaak afgestemd op de religieuze feestdagen. Deze feestdagen zijn verbonden met de standen van de Maan. Deze standen zijn op hun beurt weer verbonden met de kosmische klok van de Maancyclus en de Zon door de dierenriemtekens. Het is voor de hedendaagse mens interessant om bewijzen te krijgen dat er een wetenschappelijk, aantoonbaar verband is tussen de cyclus van de planeten en de menselijke levensloop.

De kennis van astrologie gaat uit van de gedachten ‘zo boven, zo beneden’ en dát waarin dingen samenvallen. Oftewel synchroniciteit – gelijktijdigheid. Deze kennis omvat een wijsheid en werd geformuleerd door de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung.

Zowel astronomie als astrologie zijn afgeleid van het Griekse woord Astron, wat Ster betekent. Beide uitgangspunten bestudeerden door de duizenden jaren heen het zonnestelsel en de sterrenbeelden, waaruit het Universum is opgebouwd. In die tijd begon men al met het noteren van ervaringen via de planeetstanden.

De verschillen zitten er in het feit, dat astronomie zich bezig houdt met de wetenschappelijke en wiskundige meting van de hemellichamen. Astrologie maakt gebruik van dezelfde wiskundige metingen, echter zijn er door astrologen in het verre verleden de 12 sterrenbeelden, de twaalf tekens van de dierenriem als symbolentaal toegevoegd. Toentertijd waren astrologen ook astronomen. Tijdens de opkomst van de christelijke bewegingen werd er echter besloten dat beiden gescheiden moesten worden.

Doordat astrologie geobserveerd en getoetst is, behoort zij tot één van de empirische wetenschappen empirisme – ervaringsleer, ondervindingen of  waarnemingen.

Astrologie en de horoscoop tekening, tonen de verbindingen van de dierenriemtekens, de planeten en de wiskundige aspecten welke zij allemaal onderling maken. Je kunt het zien als 1 organisch geheel, waarin alles met elkaar verbonden is en samenwerkt. Je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats zijn nodig om je unieke persoonlijke geboortehoroscoop te laten maken.

Opbouw van de horoscoop tekening

RamStierTweelingenKreeftLeeuwMaagdWeegschaalSchorpioenBoogschutterSteenbokWatermanVissen

Zon – Maan – Mercurius – Venus – Mars – Jupiter – Saturnus – Uranus – Neptunus – Pluto

De leefgebieden – 12 huizen

De rekenkundige delen en hun aspecten – lijnen en punten die planeten en andere punten verbinden.

De geschiedenis van astrologie en horoscopen

De eerste klei tabletten met astrologische gegevens zijn gevonden in het oude Mesopotamië – een historische regio van West Azië. In dit oude Mesopotamië werd astrologie beoefend door priesters. Deze vooraanstaande priesters waren dus niet alleen astrologen, maar ook astronomen. De priesters bestudeerden de standen van de hemellichamen en verbonden daarmee de aanwijzingen van de goden.

De hemellichamen werden gezien als de woningen van de goden, zoals demonen of mythische wezens. Vanuit de sterrenhemel bestuurden de goden het aardse lot, dat uiteindelijk tot uitdrukking zou komen in de unieke hemelkaart, namelijk de horoscoop.

Alleen de heerser van het volk, mocht gebruik maken van de bijzondere en door knappe ‘wiskundige hoofden’ gebouwde horoscoop tekening. Men had toen al snel door dat het samenvallen van de planeetstanden in combinatie met aardse gebeurtenissen iedere keer weer uitkwamen. Daarom werd alleen de horoscoop voor de gezaghebbende van het hele volk gemaakt.

Als bijvoorbeeld de planeet Mars de Zon naderde, werd het tijd om ten strijde te trekken. Als echter de planeet Venus de Zon naderde, werd het tijd om de vrede af te kondigen en een overeenkomst te sluiten met de buurvolkeren. De belangrijke wetmatigheid werd in die tijd dus al duidelijk: “Zo boven, zo beneden”. Het zijn deze kennis en ervaringen die door de eeuwen heen continue stand hebben gehouden en door die bijzonder knappe hoofden de astrologie hebben gevormd. Hierover later meer.

Vanuit het Midden-Oosten is astrologie op een gegeven moment ook in het oude Griekenland terecht gekomen. Daar ontstonden zelfs diverse scholen voor astrologie. Griekse Filosofen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de astrologische kennis. Claudius Ptolemeus was een Griekse astroloog, astronoom, geograaf en muziektheoreticus en had veel aandacht voor de astrologie. Hij schreef het indrukwekkende standaardwerk de Tetrabiblios, wat nog steeds door veel astrologen als lijfboek wordt gebruikt.

Via de Grieken is astrologie in het Romeinse rijk terecht gekomen en dus ook in heel West-Europa. Veel namen van hemellichamen werden toen aan de Romeinse cultuur aangepast, maar voor wie de oude Griekse namen bekend zijn, is de hele Griekse mythologie één bron van astrologische kennis en inzicht.

In Europa is astrologie vanwege het misbruik lang verboden geweest. Astrologie werd op een onethische wijze via goedkope voorspellingen gebruikt, om mensen het geld uit de zak te kloppen. Helaas is dit een gevaar dat altijd op de loer ligt; waar geld verdiend kan worden, wijkt de ethiek.

Tijdens de verbanning van astrologie in Europa, bloeide deze wetenschap echter volop in de Arabische wereld en aan de Arabische hoven. Hier werd veel onderzoek gedaan. Toen de astrologie later weer toegestaan werd in het oude Europa, kwam zij verrijkt uit het Oosten tevoorschijn. De verdere ontwikkeling van astrologie in Europa speelde zich voornamelijk af op de Koningshoven.

Astrologie en horoscopen nu

Dit alles lezende is astrologie tot op de dag van vandaag, nog niet echt een wijdverbreid systeem. Veel astrologen werken in stilte aan het verder ontwikkelen en toetsen van de kosmische wetten. Helaas werd er vanaf de negentiende eeuw steeds meer met een schuin oog naar de astrologie gekeken.

De invloeden van de theosofen – een esoterische stroming opgericht door Helena Blavatsky – grondlegster van de theosofische beweging, hechten grote waarde aan de astrologie. Vele intellectuelen in deze stroming hebben hun krachten gegeven om astrologie nieuw leven in te blazen. Tegelijkertijd werd er ook hard gewerkt om astrologie aan te passen aan de moderne tijden. Nieuwe inzichten ontstonden. Rond 1900 zijn dan ook veel boeken over astrologie uitgegeven door theosofische uitgeverijen.

Een andere belangrijke impuls was de opkomst van de moderne psychologie sinds het einde van de negentiende eeuw. Men begon de menselijke psyche te verdiepen en te ontdekken via de unieke persoonlijke horoscoop. Het werk van Sigmund Freud – neuroloog en psycho-analist – was baanbrekend voor de ontwikkeling van de moderne astrologie.

In Nederland stonden de ontwikkelingen voor de astrologie ook niet stil. In de eerste helft van de vorige eeuw werden belangrijke bijdragen geleverd.

De geschiedenis van de moderne astrologie moet nog geschreven worden maar, dat de astrologie een grote sprong vooruit heeft gemaakt is onmiskenbaar. Door de technische ontwikkelingen is veel meer mogelijk en inzichtelijker geworden. Het rekenwerk dat voorheen vele uren in beslag kon nemen is, door het verschijnen van de computer, vereenvoudigd.

Horoscopen, Astrologie en Zelfbewustzijn

Dat astrologie een boeiend hulpmiddel is tot psychoanalyse en zelfkennis, hebben velen al mogen ervaren. Astrologie en je horoscoop, stellen je namelijk samen met een deskundige en professionele astroloog, op boeiende wijze hier toe in staat. Er zijn natuurlijk meer wegen te bewandelen tot zelfkennis. Jij kunt en mag hierin je eigen weg volgen. Maak de keuze zoals deze bij je past.

De horoscoop en astrologie vormen een bijzondere methode die je helpt bij het beantwoorden van de drie wezenlijke vragen:

 • Waar kom ik vandaan?
 • Wie ben ik? (waarom ben ik?)
 • Waar ga ik naartoe?

Astrologie is de oudste wetenschap die duidelijk bedoeld is als steun en inzicht-gever tot bewustzijn, op je levenspad. Astrologie heeft dan ook een grote traditie, waarvan je veel kunnen opsteken. Steeds meer mensen en bedrijven doen regelmatig een beroep op de persoonlijke en zakelijke astrologie.

Maar zoals met iedere wetenschap, verouderde ook de astrologische kennis van toen. In deze tijd heeft de mens behoefte gekregen aan een wat minder fatalistische – geen invloed hebben op het lot – aanpak. Vanuit oude en gesloten overtuigingen zagen we af van het idee dat alles voorbestemd was en dat het lot ons onvermijdelijk overkomt. Tegenwoordig wordt er creatiever omgegaan met bijvoorbeeld de termen karma – levenslot, en wordt er vorm gegeven aan de keuze van de vrije wil.

De integratie van de vrije wil sluit naadloos aan op de horoscoop.

De persoonlijke geboortehoroscoop vormt voor de professioneel astroloog een soort wegenkaart om de warboel van de menselijke geest te kunnen ontrafelen. Dankzij de modernisering van de astrologie en de technische ontwikkelingen van de afgelopen eeuw, wordt het werk van de astroloog nog nauwkeuriger en gedetailleerder(denk aan de computer voor de intensieve rekenklussen).

De hedendaagse astrologie helpt je om meer afgestemd te zijn op een natuurlijker levensritme en jouw natuur!  De horoscoop helpt je o.a. om inzichten te krijgen over:

 • Wie ben je nu eigenlijk werkelijk
 • Wat zijn je talenten en kwaliteiten
 • Hoe verdien je het beste je geld
 • Wat zijn je emotionele behoeftes
 • Welke levenspartner trek je aan – liefdesleven
 • Wie ben je als moeder – vader
 • Hoe heb je jouw opvoeding ervaren – vader en moeder – broertjes – zusjes
 • Werk en carrière – Loopbaancoachbegeleiding
 • Communicatievaardigheden
 • Levenservaringen – Levensopdrachten
 • Spirituele authenticiteit
 • Diepste zielsverlangen
 • Communicatie
 • Faalangst

Naast deze interessante vraagstukken over jezelf, is het mogelijk om een horoscoop te laten maken als je bijvoorbeeld een nieuwe projecten wilt onderzoeken. Niet alleen informatie op het gebied van soepele vooruitgang wordt zichtbaar.

De astroloog weet via de horoscoop blindelings de vinger te leggen op de valkuilen en blinde vlekken. Ook de geboorte van bijvoorbeeld een bedrijf, huwelijk en samenwerkingsverbanden c.q. relaties, zijn zeer nauwkeurig te bekijken. Kortom, er valt een hoop te ontdekken!

Verlang je ook naar een boeiende ervaring en ‘Ken Uzelve’, overweeg dan de stap en bezoek een professioneel astroloog. Misschien is je nieuwsgierigheid gewekt, ben je momenteel zelfs vastgelopen, of heb je behoefte aan een fijne sparringpartner en iemand die je op bijzondere wijze een spiegel voorhoudt. Ga het astrologische avontuur aan.

Jouw Mysterie inspireert je graag via waardevolle en interessante onderwerpen, naar kennis over jezelf en de wereld. De Chinese horoscoop in tijdloze wijsheid is zo’n inspirerend onderwerp. In deze column vindt je niet alleen de geschiedenis van de Chinese astrologie en wat kan dit voor je betekenen, maar ook welk Chinees teken ben jij eigenlijk? Laat je aangenaam verrassen.

De beroepsverenigingen in Nederland ASAS en AVN hanteren strenge protocollen. Waardevol in hun functie, beschermen zij de astroloog, het beroep en natuurlijk ook jouw als cliënt, zodat je op het gebied van zelfkennis, integriteit en begeleiding het allerbeste gegeven wordt. Via hun websites vindt je vakbekwame en getrainde astrologen.

Je bent het waard!

Geschreven door Sandra Jansen van Galen, erkend en praktiserend astrologe.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.