De Magie van de Planeten

Wegdromend voorbij de sterren, is er vast wel eens een moment geweest waarin je jezelf afvroeg welke krachten de prachtige planeten zouden kunnen vertegenwoordigen. Ieder hemellichaam, met verschillende grote, astronomische opbouw, kleur en uitstraling in de prachtige sterrenhemel. Daar worden je ogen als magneten naartoe geleidt, zodat je de schoonheid van de nachtelijke deken in je op kunt nemen. Al eeuwenlang leggen kosmologische geleerden tot op de dag van vandaag, op uiterst nauwkeurig wijze iedere beweging van de planeten vast, in de hoop dat het ooit nóg duidelijker wordt, wat voor invloeden de planeten op ieder levend wezen hebben.

Wat je in dit artikel gaat ontdekken

 • Wat zijn planeten
 • Wat kunnen planeten voor je betekenen
 • Planeten en westerse astrologie

De kosmologische dans van de Planeten

Als je jezelf verdiept in de magnifieke samenhang van het organische geheel van het zonnestelsel, stap je werkelijk van de ene verwondering in de andere. Welke magnetische krachten maken het mogelijk dat iedere planeet, die tot nu toe is ontdekt in dit Zonnestelsel, beweegt via zijn eigen omloopbaan. Hoe kan het zijn dat deze reusachtige hemellichamen niet naar beneden vallen, of omhoog schieten. Wat is het nu wat deze magie mogelijk maakt. Hoeveel weten wij als mensheid nu eigenlijk werkelijk over het universum. Misschien is het slechts nog een speldenknop aan informatie en valt er nog veel meer te ontdekken. Wat weten wij nog niet en wordt zelfs voor ons geheim gehouden aan wetenschappelijke kennis door wereldleiders. En dan te bedenken dat ook jij deel uitmaakt van deze scheppingskracht, waarvan jij een belangrijke schakel bent.

Het Zonnestelsel wordt ook wel Planetenstelsel genoemd. Het middelpunt van het Zonnestelsel is de Zon. De Zon is een middelgrote ster en rondom deze ster bewegen de planeten allemaal op hun eigen tempo. Door de zwaartekracht – zoals wetenschappers het benoemen – blijven de planeten om elkaar heen bewegen in hun eigen omloopbaan.

Iedere planeet vormt hierin een bijzondere schakel en vertegenwoordigd vanuit de vertaling van de westerse astrologie, een geheel eigen karakter.

De Aarde is ook één van de planeten die in verhouding dicht bij de Zon staat. Het licht en de kracht van de Zon maakt het onder andere mogelijk, dat ieder levend wezen op de Aarde kan bestaan. In ons Zonnestelsel is de Aarde tot nu toe de enige ontdekte planeet, waar bewoners zijn vastgelegd.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Hoe is het Sterrenstelsel ontstaan

Zoals de geschiedenis van de wetenschap het laat zien, is het Zonnestelsel ongeveer 4,5 miljard jaar geleden ontstaan. De magie van de sterrenhemel heeft de mensheid altijd al gefascineerd. Wat is er nog meer te ontdekken in die inktzwarte hemel en zijn wij de enige beschaving. Hoeveel sterrenstelsels zijn er. Tot op de dag van vandaag wordt het Sterrenstelsel dag en nacht bewaakt, bestudeerd en worden alle gegevens opgeslagen. De tijd van het bestuderen voert je ver terug tot de periode van Lemurië: lees ook wat zijn astrologie en horoscopen: https://jouwmysterie.nl/ Door de duizenden jaren heen via alle geschriften en de astronomische ontdekkingen toentertijd, waarin de Aarde als midpunt gebruikt werd, kwam uiteindelijk het in het jaar 1543 gepubliceerde boek´On the Revolutions of Heavenly Spheres´ door de wetenschapper en astronoom Nicolaas Copernicus uit. Dit was net voor zijn overlijden. De Poolse wiskundige en arts jurist beschreef zijn visie waar hij ontdekte dat de planeten via hun heliocentrische banen – een op wiskundig gebaseerde berekening – gezamenlijk rondom de Zon bewegen. De Zon werd vanaf dat moment als ijkpunt gebruikt, in plaats van de Aarde.

Tot op de dag van vandaag wordt zijn wiskundige kennis nog steeds gebruikt. Niet alleen door de ruimtevaart organisaties, maar ook door de emperische kennis – ervaringsleer – van de esoterische astrologie en haar diversiteit aan prachtige stromingen die ontstaan zijn, zoals de Westerse astrologie, Chinese astrologie en de Vedische astrologie. Hiervan is de ‘Mundaan astrologie’ de oudste, westerse vorm ontstaan vanuit het oude Babylonië – 2e eeuw voor christus – waarin de electiehoroscoop – gebeurtenissen vastleggen, vooral gebruikt werd.

Al deze stromingen bestuderen de bewegingen van de planeten, de Maan en de Zon als hemellichamen, ten opzichte van elkaar. Hierbij als toevoeging, de kleuringen van de dierenriemtekens en in de westerse astrologie, de geboortetijd. Het uitgangspunt van al deze astrologische stromingen, is het inmiddels wetenschappelijk bewezen feit van de wetmatigheid van synchroniciteit. De magnetische krachtvelden, oftewel zwaartekrachten van de hemellichamen, die een samenhang hebben met de gebeurtenissen hier op Aarde.

Dezelfde magnetische velden, zoals bijvoorbeeld prachtig beschreven en verfilmt wordt in The Power of te Heart. Een wetmatigheid die vertelt dat alles opgebouwd en bestaat, vanuit de frequenties van energie. Deze energie stuur jij zelf vanuit je gedachten en zijn verbonden met je hart, terwijl je hart ook een brein is. Als je van deze kennis uitgaat, begrijp je dat het belangrijk is om je hoofd en hart op één lijn te krijgen. Je creëert namelijk je eigen werkelijkheid en trekt dit vanuit jouw magnetisme naar je toe. Wees je er dus van bewust wat je denkt en hoe je in het levens staat. Dit geldt uiteraard ook voor het collectieve geheel. Met andere woorden; op dat wat er zich hier op Aarde afspeelt, hebben wij zeker invloed op. Via deze reis door de 21 eeuw, is het bewustzijn van de keuze van de vrije wil, die overigens onder de planeet Saturnus valt, niet meer weg te denken. Stap dus heel bewust via dit Watermantijdperk, in de wil van de revolutionaire bewegingen van het feest van het sterrenbeeld Waterman, waarin iedereen gelijk is en de vertegenwoordiging van onder andere; gelijkwaardigheid, respect, communicatie en democratie zijn.

Jíj bent dát belangrijke kristal die optimaal meebeweegt met de planetaire krachten.

De opbouw van het Zonnestelsel en haar Planeten

Om ons Zonnestelsel en astrologie makkelijker te kunnen begrijpen zou je een verdeling kunnen maken in verschillende regio’s. Dichtbij de Zon bewegen ieder in hun eigen tempo en omloopbaan, vier planeten. Deze zijn opgebouwd via rotsachtige structuren. Deze hemellichamen worden ook wel terrestrische planeten genoemd en  de behoren tot de zogenaamde ‘binnenplaneten’ namelijk; Mercurius, Venus, Aarde en Mars. Vanaf de Aarde zijn de planeten Venus en Mars bij een heldere hemel met het blote oog te zien, aan de midzomer- of midwinter ochtend- of avondhemel.

Na de planeet Mars bevindt zich vervolgens een brede band van planetioden, oftewel astreroïden – kleine rots en ijsachtige hemellichamen. Daarna bevinden zich weer vijf planeten namelijk; Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, met als hekkensluiter tot nu toe de kleine planeet Pluto. Deze behoren tot de ´buitenplaneten´. Deze planeten vallen in termen van de astronomie onder de noemer Gasreuzen, omdat deze hemellichamen voornamelijk uit gas bestaan. Hoewel zij vele malen groter zijn als de binnenplaneten, wegen zij qua volume en inhoudt veel lichter als de eerste vier planeten. Aan de buitenste rand van de planeet Pluto, bevindt zich opnieuw een band van planetoiden. Dit is de bekende Kuipergordel

Het Zonnestelsel en de astrologische betekenis van de planeten

Planeten zijn wonderlijke hemellichamen voor je als mens. Dit is zeker als je jezelf met astrologie bezighoudt. De planeten staan voor je begrip ver van je vandaan. Daarbij bereikt het licht van de planeten je maar amper en toch blijken zij door hun magnetische velden, voor de meesten onbewust, je zeker te beïnvloeden. Als je jezelf dan nog te bedenkt dat de vertraging van het licht door de hele ruimte moet reizen en daar nog een heel wat lichtjaren over doet.

Stel dat je het Zonnestelsel ziet als één organisch geheel, dat in volledige harmonie is, zou je iedere afzonderlijke planeet of deel van dat Zonnestelsel kunnen beschouwen als een soort orgaan van dit gehele universum. In het oude Griekenland was men hier vertrouwd mee en verbond men dan ook iedere planeet met een orgaan. Het hart hoorde bijvoorbeeld bij de Zon, de lever bij Jupiter etc. Zo werden de organen van het Zonnestelsel verbonden met de belangrijke organen van het menselijk, lichamelijk stelsel en werd hier de basis gelegd voor het boeiende onderdeel van de medische astrologie. Dit, met als doelstelling de psyche van de mens te lezen en niet het menselijk lichaam.

Je bent als mens natuurlijk ook een organisch geheel, waar iedere schakel een belangrijk toevoeging is die onlosmakelijk verbonden is met andere onderdelen van je lichaam. Deze samenhang ontdekten de Grieken al voor het lichaam, de ziel en de geest waaruit de holistische samenhang hét uitgangspunt van de gezondheid van de mens was.

Er zijn zoals de wetenschap er nu voorstaat dus 8 planeten, de Maan en de Zon. De planeten symboliseren in de westerse astrologie de psychische drijfveren die in jouw en ieder mens aanwezig is. De planeten vormen je drijfveren, die vervolgens weer het sterrenbeeld beïnvloeden. Je zou ook kunnen zeggen dat de planeten je aanlegfactoren vertegenwoordigen. De planeet Venus vertelt bijvoorbeeld hoe creatief je bent en waar je kracht ligt, zodat je dát kun realiseren waar je creative impulsen naar uit gaan.

Ter verduidelijking een wat concreter voorbeeld namelijk;

Een bepaald jasje – planeet – kan door diverse mensen – dierenriemtekens – gedragen worden, maar zal aan ieder lichaam anders staan. Die Zon is altijd hetzelfde net als het jasje. Doet de Zon het jasje van het sterrenbeeld Ram aan, komt de Zon heel anders over als wanneer het teken Waterman aangetrokken wordt. Het licht en de kracht van de Zon krijgt een hele andere kleuring en werking.

Een planeet voelt zich in het ene teken beter als in het andere teken. De Zon voelt zich het beste in het gesternte Leeuw en daar functioneert de Zon dan ook het beste. Aan ieder teken is een planeet toegevoegd. Het magnifieke doordachte systeem, welke duizenden jaren bestudeerd is, heeft de werking van de planeten voor ons hier op Aarde waardevolle kennis gebracht.

De planeten en hun tekens

STERRENBEELD                                    PLANEET

 • Ram                                                                            Mars
 • Stier                                                                            Venus
 • Tweelingen                                                               Mercurius
 • Kreeft                                                                         Maan
 • Leeuw                                                                         Zon
 • Maagd                                                                        Mercurius
 • Weegschaal                                                               Venus
 • Schorpioen                                                                Pluto
 • Boogschutter                                                            Jupiter
 • Steenbok                                                                   Saturnus
 • Waterman                                                                 Uranus
 • Vissen                                                                        Neptunus

 

Tijdens het vertalen van de planeten en hun werking, wordt door de astroloog rekening gehouden met de mogelijkheden van deze tijd en je persoonlijke omstandigheden. Ook je opvoeding en cultuur geven een bepaalde vorm aan van zo’n aanlegfactor en wat er binnen je mogelijkheden ligt. De tijd waarin je als mens leeft en je omstandigheden, zijn van grote invloed. Zou je bijvoorbeeld geboren zijn in de middeleeuwen met kunstzinnige talenten, versier je de kerken. Ben je geboren in deze 21 eeuw, vertegenwoordig je jouw werk in Galerieën en is de world wide web belangrijk. Realisaties hebben veel meer mogelijkheden in deze tijd.

Vóór 1781 waren er nog maar zeven planeten bekend. Dit waren: buiten de Zon en Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Deze zeven planeten worden in astrologische termen ook wel de klassieke planeten genoemd, omdat met dit zevental lange tijd gewerkt is en een essentiële basis is gelegd. In de klassieke astrologie vormden zij toentertijd een belangrijk onderdeel voor de klassiek astroloog.

In 1781 werd buiten de baan van Saturnus de planeet Uranus ontdekt. Uranus is maar heel af en toe zichtbaar met het blote oog. Vandaar ook dat het een tijdje duurde. In 1846 werd buiten de baan van Uranus de planeet Neptunus ontdekt. Nog verder weg stond de planeet Pluto die pas in 1930 ontdekt werd.

Dit laatst ontdekte planetentrio worden in vaktermen voor de beroepsastroloog ook wel de transsaturnale planeten of mysterie planeten genoemd. Deze planeten bevinden zich namelijk buiten de omloopbaan van Saturnus en symboliseren de meer ongrijpbare, collectieve sferen.

Iedere planeet heeft vanuit het verre verleden een symbool ontvangen en heeft dus een eigen snelheid. Om het geheel compleet te maken is er de wiskundige horoscoopcirkel ontstaan, waaruit af te lezen is hoe lang een planeet door een sterrenbeeld beweegt.

PLANEETNAAM                       LANGS DE DIERENRIEM

 • ZON                                                                         1 jaar
 • MAAN                                                                     27 dagen, 7 uur, 4 min. (28 dagen)
 • MERCURIUS                                                         1 jaar
 • VENUS                                                                    1 jaar
 • MARS                                                                       20 maanden
 • JUPITER                                                                 12 jaar
 • SATURNUS                                                            28 ­ 29 jaar
 • URANUS                                                                 84 jaar
 • NEPTUNUS                                                            156 jaar
 • PLUTO                                                                     342 jaar

Astronomisch zijn de omlooptijden van de planeten om de hele dierenriem te kunnen doorlopen, gemiddelden. Door de eclipsvormige omloopbanen van de planeten en hun retrograde beweging (vanaf de aarde beschouwd, verandert de loopbaan van planeten in een schijnbaar tegengestelde gang) is de tijd soms iets korter of iets langer. Alle planeten kunnen deze retrograde beweging opgaan, behalve de Zon en de Maan. Immers, de Zon is die middelgrote ster en de Maan is een Maan.

De stand van de planeten op het moment van je geboorte, geeft het beeld van jouw kosmische harmonie. Besef dat je als geboren kind een onderdeel bent van de kosmos. Het is je voorrecht om in volledige harmonie met het grote geheel te leven en met jezelf. In harmonie via de stand van de Hemellichamen.

 

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Over de auteur Sandra Jansen van Galen

Hi lezer, ik ben Sandra Jansen van Galen en sinds 14 jaar professioneel astrologe, auteur, coach en trainer. Met veel plezier en toewijding publiceer ik regelmatig artikelen op deze site, met als missie je te inspireren en een bijdrage te leveren om je persoonlijk levensgeluk te verhogen. Wie weet krijg je nog meer helderheid over wie je bent en wat je wilt en kunt in het leven.

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *