Horoscoop Tweelingen: Unieke Eigenschappen & Liefdesleven + Tips

Tweelingen zijn geboren tussen 21 mei en 20 juni.

Wat zijn de kenmerken van mensen die geboren zijn onder het sterrenbeeld Tweelingen? Ontdek hier alles wat de mensen met als horoscoop Tweelingen zo bijzonder maakt. Wat je gaat leren is:

 • De eigenschappen die bij het sterrenbeeld Tweelingen horen
 • Het karakter van Tweelingen
 • De relaties, het liefdesleven en seksualiteit van Tweelingen
 • Hoe Tweelingen zich het gelukkigst kunnen voelen
 • En nog veel meer…

Eigenschappen horoscoop van het sterrenbeeld Tweelingen

De planeet Mercurius is de heerser van Tweelingen. De planeet Mercurius die bij Tweelingen hoort loopt gemiddeld in 360 dagen door de dierenriem. Het is hierdoor dat een Tweelingen vaak een wisselende stemming heeft en/of de behoefte krijgt om andere dingen te gaan doen. Het maakt de Tweelingen wat onrustig. De ene keer is hij of zij super blij en dan ineens weer triest.

De gang die Mercurius door de andere sterrenbeelden loopt, maakt dat de Tweelingen last van stemmingswisselingen heeft. En naar gelang de gehele horoscoop is dit voor de ene Tweelingen een groter issue dan voor de andere. Door de snelheid van deze planeet weet de Tweelingen van veel dingen af maar krijgt of nemen ze amper de tijd tot verdieping.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Tweelingenteken

Een Tweelingenteken is rusteloos van aard en het liefst met twee of meerdere zaken tegelijk bezig. Het is hierdoor dat ze soms een wat verwarde indruk maken kan. Hun veranderlijkheid, omslachtigheid en van tijd tot tijd hun besluitenloosheid, maakt het voor hen zelf soms lastig om van zaken te genieten.

Bij wijze van spreken kan de situatie zich voordoen dat een Tweelingen een lekker ijsje eet en ervan geniet en een ander ziet met een ander soort lekker ijsje. Hun nieuwsgierigheid daarnaar zorgt ervoor dat ze minder genieten van wat ze hebben, omdat hun verlangen al naar die nieuwe smaak van dat andere ijsje uitgaat.

Als een Tweelingen deze drang naar steeds vernieuwen en anders willen overwint, kunnen ze een doel vinden waarin deze energie gekanaliseerd wordt.

Een Tweelingenteken is iemand met een groot aanpassingsvermogen. Het is hierdoor dat een Tweelingen door zijn veelzijdigheid op vele gebieden getalenteerd over kan komen. In aanleg is een Tweelingen kwiek, intelligent, geestig en logisch denkend. Soms kunnen ze last hebben van nervositeit.

Een Tweelingenteken wordt niet snel conservatief in zijn handelen omdat ze graag steeds op de hoogte blijven van alle nieuwe feiten, bijvoorbeeld in de mode, muziek, politiek, social media, noem maar op.

Tweelingen valt onder het element Lucht

Een Tweelingenteken houdt niet zo van vaste meningen. Ze stellen deze vaak bij waardoor ze soms ongrijpbaar overkomen. Ze zijn in staat als een ander iets zegt dat hen ook wel wat lijkt, hun mening snel aan te passen. Maar in het algemeen is het karakter van een Tweelingen beminnelijk, welwillend en vriendelijk van aard.

Een Tweelingenteken heeft een groot aanpassingsvermogen waardoor ze gemakkelijk door verschillende lagen en groepen in de samenleving kunnen maneuvreren. Als de kracht van Mercurius in het Tweelingenteken te sterk is, kunnen ze een nerveuse indruk maken. Ze komen dan ongedurig over en stralen veel onrust uit.

Het karakter van het sterrenbeeld Tweelingen

Mensen met als horoscoop Tweelingen hebben een groot aanpassingsvermogen. Ze zijn in staat om zich in elke groep aan te passen en kunnen dan ook tot op zekere hoogte nog vrij gemakkelijk meepraten. Ze komen door hun veelzijdigheid en grote interesse voor alles wat om hen heen is, op vele gebieden getalenteerd over.

In aanleg is een Tweelingen kwiek van aard, intelligent, snel, geestig en kunnen logisch denken.

Soms kan een Tweelingen last hebben van nervositeit en kan zelfs het lichaam onrustig zijn. Dit komt door hun ontwikkelde nieuwsgierigheid die er soms toe leidt dat Tweelingen teveel tegelijkertijd wil doen.

Een Tweelingenteken kan moeite hebben om zich op één ding te concentreren. Door hun levendige en praatgrage aard zijn ze graag aan het woord maar kunnen af en toe ook wat oppervlakkig overkomen.

Een Tweelingen voelt zich vaak het best als ze iets nieuw kunnen vertellen; als een boodschapper van Kennis is.

Het sterrenbeeld Tweelingen in de liefde en relaties

Een Tweelingenteken is iemand die zinnelijk van aard is en esthetisch ingesteld. Ze hebben een verfijnd denkvermogen en kunnen daardoor literair onderlegd zijn. Vandaar dat ze ook van iemands stem kunnen houden, of ervan genieten hoe iemand iets formuleert.

Een Tweelingen kan een goed ontwikkeld gevoel hebben voor toon en ritme. Vaak hebben ze zelf ook een aangename stem.

In liefdesrelaties kunnen mensen met de horoscoop Tweelingen wispelturig zijn door hun veranderlijke humeur. Ze kunnen dit ook tonen in de manier waarop ze genegenheid uiten. Dit kan de ene keer overweldigend zijn en dan weer wat koud en afstandelijk.

Waarschijnlijk zal een Tweelingen, wanneer hun nieuwsgierigheid naar de ander gedoofd is, de behoefte voelen om een verbintenis te verbreken.

Als iemand met het sterrenbeeld Tweelingen ergens niet tegen kan dan is het wel saaiheid. Ze zijn om die reden ertoe bereid om af en toe flinke ruzies te maken als het echt saai is geworden, zodat er toch nog wat gebeurt. Maar het kan ook betekenen dat ze op zoek gaan naar een nieuw avontuur.

Belangrijk als partner van een Tweelingen is dat je ervoor zorgt dat er genoeg leven in de brouwerij is.

Hoe zijn Tweelingen in de liefde?

Mensen met als horoscoop Tweelingen zijn in de liefde esthetisch ingesteld. Er is een goede kans dat hun eerste jeugdliefde uit een boek of film komt. Een Tweelingen heeft nu eenmaal een grote affiniteit met taal. Vandaar dat de degene die ze lief hebben hoogstwaarschijnlijk iemand is die de dingen goed kan en goed moet kunnen zeggen.

Mensen met het sterrenbeeld Tweelingen vinden het heerlijk als ze met hun geliefde(n) uren kunnen kletsen over allerlei wereldse zaken.

De Tweelingen geniet ervan als zijn of haar geliefde op een bepaald gebied veel kennis bezit. Dit verwarmt hen diep van binnen.

Door zijn liefde naar kennis zullen ze ook van zeer veel dingen afweten. Een geliefde die zich niet ontwikkelt, wordt door hen al snel als saai en stilstaand ervaren.

Als zich een probleem voordoet in de relatiesfeer met een Tweelingen, proberen ze dit meestal rationeel op te lossen. Hier ligt de kracht van Tweelingen maar ook hun valkuil. Tweelingen zijn namelijk goed in staat om alle feiten te benoemen en deze naast elkaar te zetten. Echter het emotioneel inkleuren van die feiten vinden ze lastig. Dit kan ervoor zorgen dat ze soms wat emotieloos overkomen. Het is niet zo dat Tweelingen geen emoties hebben, alleen schieten ze bij stress en conflicten in hun natuurlijke kracht van het denken. Om die reden kan het gebeuren dat een Tweelingen soms niet door heeft dat het emotionele soms zwaarder weegt bij de ander.

De Mercurius-energie van Tweelingen

Mensen met als horoscoop Tweelingen hebben over het algemeen een goed ontwikkeld denkraam. Tweelingen kunnen de dingen die ze interessant vinden snel begrijpen en vlot een plaats geven. Ze komen als leergierig en nieuwsgierig over.

Een Tweelingen weet, door zijn snelle informatieverwerking, vaak van veel verschillende dingen iets af. Mercurius is de boodschapper van de goden en zo is eigenlijk een Tweelingen ook. Tweelingen zijn als het nieuws op tv, in een kort tijdsbestek geven zij weer wat er op de wereld gebeurt, maar het hoe en waarom, de achtergrond informatie ontbreekt. Ook dat is en een valkuil en een kracht van een Tweelingen. Hun drang naar nieuws zorgt ervoor dat ze die achtergrond informatie niet geheel hebben. Maar dat is ook niet echt de taak van mensen met het sterrenbeeld Tweelingen. Ze zijn de boodschapper, degene die de ander informeert en aan het denken zet.

Het sterrenbeeld Tweelingen en werk

In hun werkhouding is mensen met het sterrenbeeld Tweelingen nieuwsgierig en leergierig. Voor hen is het belangrijk dat het werk genoeg afwisseling met zich meebrengt.

Tweelingen werken vaak het liefst met mensen en specifiek het liefst op een communicatieve wijze. Voor een goed functioneren van een Tweelingen op de werkvloer is het van belang dat er genoeg afwisseling is. Als ze achter een lopende band moeten staan en steeds hetzelfde moeten doen, zullen ze het gevoel krijgen dat ze geestelijk gedood worden.

Een Tweelingenteken wordt op het werk het liefst intellectueel geprikkeld. Als er genoeg afwisseling is, is de Tweelingen op zijn scherpst.

Beroepen die bij deze werkhouding kunnen passen:

 • Kleuterleidsters
 • Schrijvers
 • Journalisten
 • Verslaggevers
 • Verkeersdeskundigen
 • Marketingspecialisten
 • Chauffeurs
 • Administratief personeel
 • Verkopers
 • Handelaren
 • Sprekers
 • Postbezorgers

Belangrijke kracht: overdracht van kennis kunnen verzorgen.

Het sterrenbeeld Tweelingen en seksualiteit

Mensen met als horoscoop Tweelingen bezitten van nature een drang om telkens wat anders te doen. Hun grote innerlijke onrust en de behoefte aan verandering maakt dat ze ook in bed behoefte hebben aan verandering.

Tweelingen vinden het ook fijn om intiem met de ander te communiceren. Fijne gesprekken stellen Tweelingen open waardoor ze gemakkelijker bij hun seksuele gevoelens kunnen komen.

Voor sommige Tweelingen is het lastig om aan te voelen wat hun partner precies van hen verlangt. Een gegeven is nu eenmaal dat Tweelingen een luchtteken is en aanvoelen van de ander niet hun grootste kracht is.

Tweelingen hechten soms meer waarde aan vriendschap dan aan een liefdesrelatie. Voor sommige Tweelingen kan het belangrijk zijn hierin een onderscheid te maken.

Een Tweelingenteken houdt van flirten, het is een uitlaatklep die prettige gevoelens oplevert. Maar echt verliefd wordt een Tweelingen alleen op iemand die grote indruk op hen maakt.

Voor de seksdrift van de Tweelingen is het belangrijk dat iemand al pratende zijn driften oproept. Praten over seks kan een Tweelingen opgewonden maken. Maar soms vinden ze het ook fijn als de ander het initiatief neemt, waardoor vuurtekens goed bij hem passen.

Geld en de horoscoop Tweelingen

Mensen met als horoscoop Tweelingen kunnen nogal wisselvallig met geld om gaan. Dit komt door hun moeite om te kijken naar de toekomst.

Tweelingen vinden het lastig om zich aan een langdurig idee te verbinden. Ze kunnen regelmatig het voornemen hebben om te gaan sparen maar als ze dat niet consequent doen, bestaat de kans dat ze ineens iets heel moois zien en hun verlangen om het te kopen moeilijk kunnen onderdrukken. Een Tweelingen leeft nu eenmaal meer per dag en is minder gericht op wat er nog kan komen.

Wat wel een pro is, is dat Tweelingen door hun slimheid zeer goede koopjesjager zijn. Ze vinden het leuk om bijv. via internet de laagste prijs te achterhalen. Als ze dit lukt maakt hen dit trots en hopen ze ook dat de ander hen hierom complimenteert. Een Tweelingen zou daarom een uitstekende verkoper c.q. handelaar kunnen zijn.

Als een Tweelingen in balans is dan kunnen ze behendig met geld omgaan en de mogelijkheden zien om het te vermeerderen.

Tip: doe je geldzaken weloverwogen en zorg voor zelfstandige keuzes. Je kunt je soms te snel laten beïnvloeden door anderen wat natuurlijk gevaarlijk kan zijn.

Wanneer voelt een Tweelingen zich gelukkig?

Mensen geboren met als sterrenbeeld Tweelingen voelen zich vaak het gelukkigst als ze veel kennissen hebben en intellectuele contacten kunnen onderhouden. Ze willen de wereld graag laten zien wat ze allemaal weten. Vandaar dat ze ook van lezen en andersoortige vormen van kennisvergaring kunnen houden. Hierin kan een Tweelingen zich ook echt verliezen.

Voor een Tweelingen is het voor het geluksgevoel ook belangrijk dat ze veel familie en vrienden hebben waarmee ze regelmatig contacten kunnen onderhouden. Dit geldt natuurlijk niet in een liefdesrelatie. Dan wil een Tweelingen meer dat die ander hem of haar bewondert om zijn of haar ruime kennis. Geluksmomenten beleeft een Tweelingen vooral als hij of zij met anderen goede gesprekken kan voeren.

Ook van invloed op het karakter van Tweelingen

Het sterrenbeeld Tweelingen is een mannelijk teken.

Planeet die bij Tweelingen hoort is Mercurius. Deze planeet wordt ook wel heerser van Tweelingen genoemd.

Het temperament dat bij Tweelingen hoort is sanguinisch. Mensen die sanguinisch zijn, hebben een vurig, energiek temperament.

De Apostel die past bij Tweelingen is Jacobus.

Bijzondere nummers die horen bij het sterrenbeeld Tweelingen: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59 en dan steeds 9 erbij optellen.

Kenmerken van mensen die als horoscoop Tweelingen hebben:

 • Intellectueel
 • Zoekend
 • Rationeel
 • Dualistisch
 • Sceptisch

De kleuren die horen bij Tweelingen:

 • Geschakeerd
 • Veranderlijke kleurvoorkeur
 • Overwegend geel en violet

De edelstenen die horen bij Tweelingen:

 • Agaat
 • Carneool
 • Topaas
 • Halfedelstenen
 • Imitatiestenen

Gunstige dagen voor de Tweelingen:

 • Woensdag
 • Donderdag

Sterrenbeelden die goed samengaan met Tweelingen:

Sterrenbeelden die minder goed passen bij Tweelingen:

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

10 Reacties op "Horoscoop Tweelingen: Unieke Eigenschappen & Liefdesleven + Tips"

 1. gitte says:

  mijn zus is tweeling en ik herken haar helemaal er in alleen ik ben steenbok en we passen niet goed samen en dat is ook zo maar ik vind het gewoon heel jammer.

 2. Berlinda says:

  Vernieuw ik de relatie met mijn familie of hou ik het zoals het nu is

 3. Olivia says:

  ik heb echt veel bij geleert dankjewel

 4. Roel says:

  Onder de sterrenbeelden die goed samengaan met Tweelingen staat o.a Ram.
  Maar onder sterrenbeeld Ram staat Tweelingen vermeld onder sterrenbeelden die minder goed passen bij de Ram...
  Een beetje contradictorisch naar mijn mening.

 5. José Maria buckinx says:

  Mijn vraag is ik heb twijfel over mijn relatie ik ga binnenkort trouwe gaat dat goed loope

  • Stino says:

   Nou als je nu al twijfelt is geen goed teken . Ik weet niet hoeveel levenservaring je hebt maar volg je gevoel . 1 je hebt al twijfels beste is voorjezelf de plus en min punten op een rij zetten en je beslissing maken . 2 om dit te doen zou ik er zeker over praten met je partner , praten is de key voor al je antwoorden . Stel de goede vragen , wat Wil je nu echt weten om zeker van te zijn ? En wat wil jij ?? Suc 6 er mee

 6. Kathleen Mertens says:

  Ram en tweelingen gaan goed samen maar een ram is trouw en tweelingen gaan dikwijls vreemd. Dus in feite niet zo een goeie combinatie?

 7. Kateryna says:

  Mijn horoscoop is Tweelingen. Na het lezen van mijn horoscoop ben ik het ermee eens dat ik meerdere dingen tegelijkertijd kan doen, ik leer graag nieuwe dingen, ik communiceer graag met mensen over verschillende onderwerpen. Ik ben het er niet mee eens dat ik beslissingen emotioneel neem en mijn acties niet plan. Ik hou niet van paars. Mijn lievelingskleur is turkoois.

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *