Horoscoop Kreeft: Unieke Eigenschappen & Liefdesleven + Tips

De Kreeft is geboren tussen 22 juni en 22 juli.

Wat maakt mensen geboren onder het sterrenbeeld Kreeft zo bijzonder? Je ontdekt het allemaal hier. Wat je gaat leren is:

 • De eigenschappen die bij de horoscoop Kreeft horen
 • Wat het karakter van de Kreeft is
 • Hoe de Kreeft in de liefde, relaties en met seksualiteit is
 • Hoe een Kreeft het gelukkigst is
 • En nog veel meer…

Eigenschappen horoscoop van het sterrenbeeld Kreeft

De planeet Maan is de heerser van Kreeft. De Maan loopt gemiddeld in 28 dagen door één dierenriemteken. Het is hierdoor dat de Maan onze dagelijkse gevoelens vertegenwoordigt. In een Dierenriem heeft elke graad (er zij er 360) een andere betekenis. Dit maakt dat Kreeft zeer gevoelig is voor zijn of haar omgeving en voor veranderingen. Dit maakt dat een Kreeft snel geprikkeld kan zijn. Hierdoor komt een Kreeft soms over als iemand die meerdere verschillende stemmingen op één dag kan hebben.

De Kreeft (Maan), hoe grillig ook, gaat graag zijn of haar eigen gang en wil niet door anderen betutteld worden.

De Kreeft is een fijngevoelig mens die graag onder mensen is die hij of zij vertrouwd. Een Kreeft is iemand die graag steun krijgt maar ook graag wat voor die ander wilt terug doen.

Kreeften hechten grote waarden aan het verleden en kunnen soms daar dagelijks mee bezig zijn. Het is voor hen een manier om te weten waar ze nu staan. Deze hang naar het verleden geeft hen soms een dromerige uitstraling. Maar omdat het verleden voor hen helder is, kunnen ze uit deze bron afwijkend gedrag bij de anderen zien, wat maakt dat ze vaak een goed voorgevoel hebben.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Kreeft valt onder het element Water

Mensen met als horoscoop Kreeft staan gevoelsmatig in het leven. Dit kan maken dat ze erg gevoe­lig zijn voor de sferen om hun heen, hierdoor zijn ze geneigd om sterk op hun omgeving te reage­ren. Waarschijnlijk zal dit bij veel Kreeften voor een bepaalde kwetsbaarheid zorgen.

Kreeften kunnen soms het verlangen voelen om zich helemaal op te laten gaan in een sfeer, muziek, eten, drinken of in een andere persoon. Het gevaar hier­van is dat ze zichzelf daarin kunnen verlie­zen. Waardoor ze gevoelig zijn voor overmatig gebruik van eten, drinken en genotszaken alsmede dat ze zich helemaal kunnen verliezen in een andermans idee. Deze gevoeligheid kan tevens zorgen voor een bepaalde verle­genheid.

Mensen geboren onder het sterrenbeeld Kreeft zijn gericht op de noden van een ander kan en willen graag een ander helpen. Dit komt door hun goed ontwik­kelde inlevingsvermogen. Deze aanleg kan zorgen voor paranormale gevoelens en – als er totaal geen controle over mogelijk is – voor verdringingsproblematiek (zoals verslavingspro­blematiek). Deze gevoeligheid maakt dat een Kreeft het moeilijk kan vinden om objec­tief na te denken over de dingen die om zich gebeu­ren. Dit alles wordt veroorzaakt doordat het gevoel sterker ontwikkeld is dan de ratio.

Het karakter van het sterrenbeeld Kreeft

Een Kreeft is iemand met een verzorgend karakter die veel waarde hecht aan huiselijkheid. Ze zijn romantisch en gevoelig ingesteld en ze verwennen graag mensen die bij hun privésfeer horen. Dit verzorgen en verwennen is een zeer belangrijke manier om zelfvertrouwen te verkrijgen en te behouden. Omdat Kreeften op deze manier gevoelsmatig belangrijk kunnen zijn voor anderen. Dit maakt dat een Kreeft niet zo toegankelijk is voor anderen omdat ze vooral gericht zijn op die anderen. Je zou kunnen zeggen dat ze geneigd zijn om gedrag te maken als een straat met éénrichtingsverkeer.

De Kreeft staat in de dierenriem bekend als de Moeder en Steenbok als de vader.  Doordat een Kreeft, die goed in zijn vel zit, zoveel warme (moederlijke) gevoelens heeft is een Kreeft in staat om de pijnen en het verdriet van anderen mee te dragen. Maar het belangrijkste voor een Kreeft is toch dat hij of zij op een gegeven moment een eigen gezin en eigen huis heeft. Het is daar waar een Kreeft zich uiteindelijk het meest geborgen voelt en veiligheid ervaart.

 Het sterrenbeeld Kreeft in liefde en relaties

Een Kreeft is iemand die schoonheid ervaart als het iets voor een ander kan betekenen. Een Kreeft haalt veel voldoening als hij of zij voor iemand kan zorgen of iemand kan vertroetelen. Maar een Kreeft is ook gevoelig voor mensen of dingen die een geschiedenis met zich mee dragen. Vandaar dat familie voor een Kreeft erg belangrijk kan zijn.

In de liefde zullen mensen met als horoscoop Kreeft romantisch, liefdevol en aanhankelijk van aard zijn. Een Kreeft is zeer gevoelig voor emotionele indrukken waardoor hij of zij alles wil vasthouden omdat er een angst is voor veranderingen.

De Kreeft houd graag alles vast en bij zich. De angst voor veranderingen en hun aanhankelijkheid kunnen soms zo sterk zijn dat een partner of personen waarmee ze een liefdevolle band onderhouden zich bekneld kan gaan voelen. Deze angst voor veranderingen kan voortkomen uit de eigen thuissituatie.

Hoe is een Kreeft in de liefde?

In de liefde is de Kreeft in aanleg gevoelig voor de emoties van hen die zij lief hebben. Mensen met als horoscoop Kreeft bezitten een ijzersterk geheugen, vandaar dat ze de stemmingen van anderen meestal wel goed in kunt schatten. Ze kunnen het gedrag van de anderen tenslotte afzetten tegen dat wat ze al eerder met hen hebben meegemaakt.

De Kreeft koestert degene die hij of zij lief heeft als een schat en is bereid om hen te beschermen tegen alle kwade invloeden. Kreeften zitten soms, bij wijze van spreken, als een moederkloek op hun geliefden. De Kreeft voelt zich zozeer betrokken bij hen die ze lief hebben dat ze het soms lastig vinden om ze te laten gaan. Een Kreeft zal daarom soms moeten oppassen dat hij ze gene die ze lief hebben niet te verstikkend naar hen wordt. Want voor anderen is het niet altijd duidelijk dat de Kreeft dit uit liefde doet. De anderen kunnen het dan beleven als te gecontroleerd en bezitterig. Het is belangrijk voor een Kreeft om deze sterke gevoelens te leren begrijpen en te beteugelen. Wanneer mensen met als horoscoop Kreeft onzeker worden in de relatiesfeer dan zal deze neiging versterkt worden. In principe houdt dit in dat er wat scheef zit in de relatie. Het kan voor een Kreeft belangrijk zijn om zich dan af te vragen wat er nu precies getriggerd wordt. Is het iets van hem of haar of iets van de ander. Lukt het een Kreeft minder goed om dit af te vragen, dan kan het mogelijk zijn dat hij of zij in de angst schiet voor allerlei denkbeeldige ellende. Maar als het de Kreeft lukt om deze vraag stellen, dan blijf deze de baas over emoties omdat, door de antwoorden die hij of zij krijgt, weet waar hij aan toe is. Het vragen is een dingentje; maar wel belangrijk.

De maan-energie van een Kreeft

Mensen die als horoscoop Kreeft hebben zijn echte gevoelsmensen die intuïtief omgaan met hun emoties. Zij bezitten een groot verlangen om te koesteren en te verzorgen. Ook het (gezellige) thuisleven wordt zeer door hem op prijs gesteld. Het is hierdoor dat een Kreeft zich sterk vast kan klampen aan degene die hij of zij lief heeft. Het wordt dan ook als zeer moeilijk en smartelijk ervaren als diegenen die ze lief hebben uit het gezichtsveld verdwijnen. Bijvoorbeeld als een kind het ouderlijk huis verlaat of een goede vriend door omstandigheden verdwijnt. Het leren loslaten van, en vertrouwen op, dat die anderen het wel zonder jou goede zorgen redden, is voor een Kreeft een leerpunt.

Een Kreeft is iemand die sterke stemmingswisselingen kan hebben, mede doordat een Kreeft een levendige fantasie en een diep gevoelsleven bezit. Zoals de maan elke dag anders te zien is zo fungeert een hij of zij als symboliek voor het sterrenbeeld Kreeft.

Het sterrenbeeld Kreeft en werk

Voor de werkhouding van een Kreeft is het belangrijk dat hij of zij emotioneel betrokken kan zijn met het gene wat ze moeten doen. Een Kreeft werkt het prettigst in een vertrouwde omgeving.

Het werk, als een Kreeft zich daarbij inderdaad betrokken voelt, ziet er dan ook meestal goed verzorgd uit. Als de Kreeft geen betrokkenheid voelt bij hetgeen hij of zij moet doen verliest hij of zij zorg en kan het allemaal wat minder goed worden. Hoe meer betrokkenheid een Kreeft voelt met het werk, des te groter het potentieel dat uit zijn handen kan komen.

Beroepen die bij de werkhouding van een Kreeft kunnen passen:

 • Havenarbeiders
 • Navigators
 • Personeel betrokken bij het bereiden van vloeistoffen
 • Barkeepers
 • Bedienend personeel
 • Vakbondsmedewerkers
 • Verpleegkundigen
 • Kruideniers
 • Stomerijen
 • Zilversmeden
 • Glasblazers
 • Verzorgende beroepen
 • Verzorgen van kinderen
 • Reizigers

Belangrijke kracht: koesteren en verzorgend kunnen zijn.

Het sterrenbeeld Kreeft en seksualiteit

Kreeften zijn in eerste instantie enigszins verlegen als het op seksualiteit aan komt. Ze gaan niet snel direct naar de gene toe die ze willen veroveren of willen beminnen. Er schuilt een zekere affiniteit in een Kreeft. Een Kreeft voelt namelijk loep zuiver aan wat een ander over hem of haar voelt. Hiermee weet een Kreeft te spelen, of door te spiegelen, of door de opgevangen signalen van begeerte, om te zetten in een fijne uit te stralen of juist het te beantwoorden met op een manier dat die ander een naar onderbuik gevoel krijgt.

Door dat een Kreeft emoties kan spiegelen is het een Teken dat zelf bepaald welk masker van begeerte hij of zij opzet. Als een Kreeft zich veilig voelt en betrokken is hij of zij in staat om veel van de verlangens van zijn of haar partner in te wilgen. Maar hoe dan ook, voor een Kreeft is het van belang dat als hij of zij zich helemaal durft te laten gaan, en alle controle los durft te laten en die ander 100% moet kunnen vertrouwen. Als een Kreeft zich echt gegeven heeft is hij of zij meestal ook een jaloers type. Zeker als zijn geliefde hem of haar geen zekerheid biedt.

Geld en de horoscoop Kreeft

Een Kreeft is van nature een spaarder. Een Kreeft hecht veel waarde aan de dingen die hem of haar aan zijn leefomgeving doen denken. Voor sommigen Kreeften zijn dit vooral spullen waar ze aan gehecht zijn en voor anderen is het geld.

De Kreeft is verstandig genoeg om te bedenken wat hij of zij emotioneel nodig hebt om gelukkig te zijn. En dit hoeft voor een Kreeft niet perse bombastisch en veel te zijn. Maar aan de andere kant spiegelt een Kreeft zich ook aan de eigen omgeving. Een Kreeft zal, indien minder tevreden met zichzelf, meer willen bezitten en dus ook meer uit willen geven. Doordat een Kreeft veranderlijk is kan hij of zij – als hij of zij niet stabiel is – soms veel bezitten en dan weer niets.

Tip: zorg dat je je geld niet opspaart in huis, maar kies een bank uit waar jij je veilig bij voelt.

Wanneer voelt een Kreeft zich gelukkig?

Mensen met als horoscoop Kreeft voelen zich het gelukkigst als ze een plek hebben waar ze zich veilig en thuis voelen. Een plek waar ze in staat zijn om anderen een omgeving te bieden waar ze zich op hun gemak voelen. Een Kreeft vindt het namelijk fijn als ze voor een ander kunnen zorgen en zeker wanneer die ander dit weet te waarderen. Het doet een Kreeft goed om te zien dat anderen merken dat ze emotioneel betrokken zijn bij de dingen die ze doen.

Voor een Kreeft is het belangrijk dat ze ergens bij horen, vooral als dit inhoudt dat ze in harmonie met hun familie en vrienden leven.

Ook van invloed op het karakter van de Kreeft

Het sterrenbeeld Kreeft is een vrouwelijk teken.

De planeet die bij het sterrenbeeld Kreeft hoort, is de Maan, ook wel heerser van de Kreeft genoemd.

Het temperament van een Kreeft is melancholisch. Mensen die melancholisch zijn, zijn weemoedig, neigen naar depressie, kijken soms verdrietig, hangen naar het verleden en hebben regelmatig een onvervuld verlangen.

De Apostel die past bij de Kreeft is Johannus.

Bijzondere nummers die horen bij de Kreeft zijn: 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61 en er steeds 9 erbij optellen

Kenmerken van mensen die als horoscoop Kreeft hebben:

 • Gevoelig
 • Humoristisch
 • Natuurlijk
 • Dromerig
 • Ambachtelijk
 • Sentimenteel
 • Inlevend
 • Betrokken

De kleuren die horen bij de Kreeft:

 • Wit
 • Vaal
 • Zilver
 • Zilvergrijs
 • Watergroen

De edelstenen die horen bij de Kreeft:

 • Kristal
 • Beryl
 • Maansteen
 • Parels
 • Witachtige stenen

Gunstige dagen voor de Kreeft:

 • Zondag
 • Maandag

Sterrenbeelden die goed samen gaan met de Kreeft:

Sterrenbeelden die minder goed passen bij de Kreeft:

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

17 Reacties op "Horoscoop Kreeft: Unieke Eigenschappen & Liefdesleven + Tips"

 1. Els says:

  fijn om dit te lezen

 2. Rita Slegers says:

  Dit teken van mijn horoscoop komt wel heel dicht bij de waarheid.

 3. brigitte says:

  mooi wil iedere dag mijn horoscoop lezen

 4. Linda says:

  Wat mooi om te lezen.ik ben jarig op 22 juli. Dus hang een beetje tussen kreeft en leeuw in.
  Herken dan ook dingen van de leeuw en van de kreeft... is soms best lastig.

 5. Regina says:

  Hallo
  Heb betaald maar geen uitslag kunnen downloaden kunt u mij helpen.gr Regina

 6. Eugene Mathissen says:

  Sta er echt van te kijken, want het klopt echt allemaal. Dacht altijd dat horoscopen uit de duim zuigerij waren, maar blijkbaar hebben, geboortedag, sterren, jaargetijde etc wel degelijk invloed op wie je bent.

 7. Géraar says:

  Beste Sandra, evenals op jouw site als op menig andere staat de relatiestatus Kreeft-Steenbok er niet bij. Is deze relatie nu wel of niet passend?
  Géraar

 8. Virginia.Huizinga says:

  Mooi verwoord .ik heb adhd
  Ik ben geboren op 18/07/1950
  Mijn accendant is ook kreeft
  Houd dat in dat ik alles meer voel
  Vr gr Jbv HuizingaMeijer

 9. Reina says:

  Op mijn lijf geschreven 100%
  Jullie staan in mijn favorietenlijst TOP!

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *