Wat is Telepathie en hoe kan ik dit ontwikkelen

Net als je van plan bent om een goede vriendin te bellen of een berichtje te sturen naar je partner, zie je tot je grote verassing je mobiel oplichten met een berichtje. Of als je jezelf plotseling bedenkt dat het hoog tijd wordt om eindelijk dat ene mailtje te sturen waar je maar niet aan toe bent gekomen, kom je tot de ontdekking dat je net op dát moment een bericht hebt ontvangen. Is dit nu toeval of is het inderdaad zo dat er vanuit de ‘ether’ ook andere vormen van communicatiebronnen zijn?

Wat ga je in dit artikel ontdekken

 • Wat is telepathie
 • Hoe werkt telepathie
 • Kan je telepathie zelf ook ontwikkelen

Ontdek jouw spiritualiteit en telepathie

Maar wat is nu eigenlijk de definitie van telepathie en hoe werkt dit dan? Dit is een vraag die je ongetwijfeld wel eens bezig heeft gehouden. Telepathie is je natuurlijk vermogen om via je gedachten en gevoelens, op afstand te kunnen communiceren met diegene welke je op dat moment sterk bezighoudt. Telepathie gebeurt zonder andere hulp- of communicatiemiddelen. Blijkbaar ben je dus ook in staat om in contact met anderen te zijn op een manier, die meestal onbewust is. Hierbij maak je dan geen contact en communiceer je niet via je fysieke zintuigen zoals je oren, neus, ogen, smaak, geur of je stembanden. Het artikel; wat is een aura en is dit wetenschappelijk bewezen, biedt ook veel informatie hierover.

Telepathie is je natuurlijk spiritueel vermogen of zesde zintuig, waarmee je het vermogen hebt om via je intuïtie te kunnen communiceren.

Het interessante is dat je van je telepathie, oftewel je vergeten natuurlijke kracht, dagelijks gebruik maakt. Je beschikt dus over een prachtig, waardevol en natuurlijk middel waarmee je communiceert vanuit je gevoel. Hiermee leg je contact met iedere levensvorm en is het je hartenverbinding die samenwerkt met je hersenen. Je hart als poort van je eigen inspiratie, functioneert dag en nacht.

Deze verbinding en vorm van contact leggen is er altijd al geweest en een oeroud mechanisme, zelfs ook om te kunnen overleven. Net zoals het in de dierenwereld heel gewoon is om contact te leggen via telepathie, is het ook voor jezelf als mens een prachtige eigenschap, welke moeder natuur je gegeven heeft. Het grote verschil is dat het je als mens bijna onmogelijk wordt gemaakt om uitmuntend afgestemd te zijn en te blijven op je telepathische vermogens. De druk van de westerse maatschappij en alles waar je aan blootgesteld wordt, waarin je moet voldoen, vormen ware bliksemafleiders om werkelijk mindfull in het leven te kunnen staan. Dit ligt natuurlijk heel anders bij de over de wereld verspreide inheemse culturen. De grote spelbrekers zoals het mobiele netwerk, televisie en heel veel onderweg van A naar B zijn, bezorgen je zoveel prikkels en afleiding dat het een hele klus is om je innerlijk weten de rust te bieden die het hard nodig heeft. Je omhullen in een kleine wereld, waarin rust en stilte samen met de natuur je momenten bepalen, werkt optima forma om volledig afgestemd te zijn op je telepathische eigenschappen.

In de dierenwereld ligt dit heel anders. Dieren kunnen namelijk niet anders als in het nú zijn. Zij zijn werkelijk in het moment en het is dit moment waarop zij volledig afgestemd zijn op hun instinctieve telepathische krachten. Dit heeft de dierenwereld natuurlijk ook nodig om te kunnen overleven. Via de telepathische zintuigen weten bijvoorbeeld je hond of kat dat je onderweg bent naar huis. Je hond ligt een kwartier voor je arriveren al op de deurmat te wachten en je kat zit op de vensterbank voor het raam. Zij voelen, weten en ervaren via een uniek fijnstoffelijk en spiritueel netwerk, haarfijn aan hoe het met je gesteld is.

Je hebt vast wel een ontmoeting gehad of in een situatie gezeten, wat niet goed voelde. Tegen beter weten in, ben je destijds toch meegegaan in die sfeer, waarin je achteraf spijt hebt gehad dat je niet naar je intuïtie oftewel spiritueel weten hebt geluisterd. Deze werd je toen ook via telepathie duidelijk gemaakt echter, aan afstemming hierop ontbrak het toen even. Je hoofdbrekens haalden toch weer eerder de finish.

Dan is het interessant om te weten dat je slechts 10 procent van je hersencapaciteiten gebruikt. Althans, volgens de laatste wetenschappelijke onderzoeken. Wie weet waar je andere 90 procent van je hersenen voor worden ingezet!

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Telepathie en kinderen

Kinderen zijn vanaf hun geboorte volledig afgestemd op hun telepathie. Het is voor hen zo vanzelfsprekend dat je kind hier niet eens over nadenkt. Sterker nog, kinderen kunnen hoogst verbaasd reageren als je niet reageert op de informatie die zij zo sterk ervaren en weten. Tijdens het observeren van je baby is het interessant om te ontdekken dat je kindje heel goed beseft wat er in je omgaat, hoe de sferen zijn en wat je duidelijk wilt maken. Als baby’s en jonge kinderen nog niet kunnen praten, communiceren zij via hun natuurlijke telepathie.

Kinderen observeren en daarbij de kunst van afstemming op je intuïtie of paranormale vermogens – zoals dit in de volksmond genoemd wordt – is dan zeker een interessante bezigheid. Je zult dan namelijk merken dat er informatie in je hoofd gelegd wordt. Deze informatie wordt dan vaak mentaal en logischerwijs beredeneerd, echter hoe je aan de informatie komt blijft dan vaak een grijs gebied. Graag verwijzen wij je naar het artikel wat is een nieuwetijdskind en is mijn kind het. Hierin zal je ook zeker veel van jezelf herkennen.

Door alle aanpassingen, regels, normen en waarden van de buitenwereld, maatschappij en studie eisen, verlaat je langzamerhand een belangrijk deel van jezelf. Namelijk dátgene wat juist zo ontzettend bij je hoort en zo gaat het al honderden jaren bij de meesten. Je leert om vooral fysiek te communiceren, terwijl dit juist zo beperkt in wat je wérkelijk wilt uitdrukken. Dit met als gevolg dat bewust zijn van je energieoverdracht en werkelijk voelen, enorm worden terug gedrongen.

Worden zoals je hóórt te zijn volgens de maatschappij, wordt in gouden munt beklonken. Terwijl werkelijk kunnen blíjven zoals je bént, de mooiste rijkdom is die je kunt ontvangen. Het is helaas vaak een levenslange weg en zoektocht, om jezelf weer terug te vinden.

Kortom, maak je de keuze om je telepathische krachten weer eigen te maken, laat je dan door niemand weerhouden. Er staat je dan een boeiende en onbetaalbare reis te wachten. Van onbewust, word je namelijk bewust.

Hoe werkt telepathie

Je bent omhult door het grote energieveld, de kosmische energie oftewel levensenergie en het is deze energie die alles met elkaar verbindt. Van dit morfomagnetische veld, waar bijvoorbeeld ook de Akasha Kronieken uit bestaan, maak jij deel uit en ben je tegelijkertijd een belangrijke schakel. Met andere woorden, je vormt één groot organisch geheel met deze universele energie en deze maakt het mogelijk om via telepathie te communiceren. Telepathie vindt plaats via deze energieverbinding. Hoe meer je hier bewust van wordt, hoe dichter je bij jezelf komt.

Vissen die in scholen zwemmen en vogels die en zwermen vliegen, zijn volledig afgestemd via telepathie. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige en indrukwekkende figuren welke Spreeuwen maken in de lucht om de Roofvogels te slim af te zijn. Er twijfelt geen enkele Spreeuw en er is er geen één die een afwijkende vlucht maakt. Volledig en onvoorwaardelijk afgestemd op het Grote Energieveld, dansen zij hun dans via de onzichtbare krachten van Het Veld.

Paarden en systeemopstellingen via Paarden werken exact op dezelfde wijze. In een familie- of systeemopstelling functioneert het Paard als je spiegel. Via zijn of haar natuurlijke vermogens en telepathische krachten, legt het Paard verbinding met jouw en dat wat in je onderbewuste de knelpunten zijn. Het Paard communiceert dus met je via deze energie-uitwisseling en laat precies dat zien, wat je voor jezelf mag oplossen.

Hoe indrukwekkend is dit. Zeker als je bedenkt dat ook jij deze vermogens tot je beschikking hebt. Tegelijkertijd is het triest als je beseft hoeveel aanpassingen je als kind hebt gedaan, maar ook jouw ouders en voorouders. Geprogrammeerd en verwijderd van een indrukwekkende kracht. Jouw eigen kracht. Hierin speelt de materialisatie ook een grote rol. Diep weggedoken in de Oerwouden en levend op de wilde Steppen van Argentinië, houd je dicht bij jezelf en de telepathie van de natuur.

Wat heb ik nodig om mijn telepathie te ontwikkelen

Telepathie is dus je rechtstreekse vermogen om je gedachten, gevoelens en informatie op afstand over te dragen aan de ander. De term telepathie is ontstaan in de 18e eeuw door de medeoprichter van de Society voor Psychisch onderzoek, Frederic W.H. Myers. Deze Britse dichter en filoloog – taalkunde die zich vooral richt op dode talen – herzag Plato’s inzichten opnieuw, waarmee hij vanuit de parapsychologie de telepathie nieuw leven gaf.

Toen en natuurlijk eeuwen daarvoor, was het al duidelijk dat telepathie ook ingezet wordt tijdens het in contact zijn met overledenen, geliefden, dierbaren en beschavingen uit de fijnstoffelijke werelden. Lees bijvoorbeeld het artikel over Engelen en Engelenkaarten.

Telepathie is je oerkracht, welke zich in gevoel en onzichtbare woorden en taal manifesteert. Iedereen spreekt deze taal en iedereen kan er dus gebruik van maken. Telepathie is je geboorterecht van bestaan en was er eerder, dan je spreken op fysiek niveau. Je kunt het dus niet leren, het enige wat je hoeft te doen is het je herinneren.

Als je jezelf opnieuw vertrouwd maakt met deze oerbron, is kennis hierover de eerste stap. Immers kennis is macht. Je opnieuw bewust worden, zodat je vervolgens ´ja´ kunt zeggen tegen jezelf. Dan kan je vervolgens gaan oefenen. Tijdens je oefeningen is het belangrijk om te vertrouwen dat telepathie ook werkelijk met je verweven is en dat je één geheel vormt met je oerkracht.

Vervolgens zijn de volgende onderwerpen belangrijk om je focus te verleggen en in het moment, mindful te zijn

 • Lichaamsbewustzijn
 • Ontspanning en ontspanningsoefeningen
 • Stilte en stilte oefeningen
 • Water drinken
 • Zwemmen
 • Een fijne ruimte
 • Mindfulness
 • In verbinding met je Hart
 • Bewustzijn van je gedachten en gedachtekrachten
 • Overgave
 • Vertrouwen op je inzichten

Ga hier vooral op een speelse manier mee om en vertrouw je intuïtie en gevoel. Durf hier ook naar te handelen. Hoe bedreigend dit misschien ook kan zijn. Hoe meer je durft te vertrouwen, hoe krachtiger je telepathie en kosmisch bewustzijn weer gaan werken. De metafoor van een spier, die je via de sportschool steeds krachtiger maakt, past hier goed bij. Dat wat verslapt is en stil heeft gelegen, wordt weer op gezond peil gebracht.

Vertrouwen en overgave in je kosmisch plan en dat je onder nauwkeurige en liefdevolle begeleiding staat, zijn niet alleen belangrijk. Dit helpt je ook door tijden van tegenslag en bied je het rotsvaste vertrouwen dat er wonderbaarlijke krachten om je heen zijn. Tegelijkertijd word je jezelf bewust over welke natuurkrachten je zelf beschikt.

De fysieke delen op communicatief gebied die je gebruikt zijn gebrekkig als je werkelijk met dieren of kleine kinderen in contact wilt zijn. Dit geldt ook voor personen die je uitnodigen om via een speciale communicatieve vaardigheid in contact met hen te zijn. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een autisme spectrum stoornis, doofheid, slecht zien of zelfs blind zijn.

In contact zijn via energieoverdracht en telepathie zijn vaak ontzettend krachtig ontwikkeld bij hen en nodigen je ook uit om aan de schijnbare grenzen van je fysieke contactmiddelen voorbij te gaan. Andrea Bocelli en zijn zoon Matteo, hebben hierover het prachtige nummer ‘Fall On Me’ uitgebracht, met een schitterende video waarin het witte licht centraal staat. De Nederlandse vertaling spreekt voor zich.

Oefening om je bewust te worden van je telepathische vermogens

Neem een moment van stilte en keer met je aandacht naar binnen. Hierbij blijf je in het hier en nu, in het moment en maak je tevens contact met je fysieke lichaam. Als je verbonden bent met jezelf, je lichaam en de stilte, bind je via je gedachtekracht op liefdevolle wijze een prachtig gekleurd lint vanuit de binnenkant van je hoofd om je pijnappelklier. Deze laat je vervolgens via je keelchakra langzaam zakken naar je hart, om vervolgens je lint nog verder af te rollen tot je onderbuik, je eerste chakra.

Hoofd, hart en onderbuik vormen nu een verbinding en volgens zet je de intentie neer, dat je deze verbinding voor die hele dag uitzet. Als je alleen al hier je dag mee start in de stilte, kom je misschien zelfs wel tot de ontdekking dat de andere 90 procent van je hersenen behoorlijk veel werk verzetten.

Je zult merken dat als je verbonden met jezelf, er via je telepathie en je intuïtie steeds meer informatie uit de mist tevoorschijn komt. Eventuele consequenties zoals bijvoorbeeld over je grenzen gaan, zal steeds minder voor komen. Je voelt, weet of proeft vanuit je natuurlijke ‘ik’ wat wel en niet goed voor je is. Daarbij is het ook goed te letten op de uiterst subtiele aanwijzingen die vanuit de buitenwereld naar je toekomen. Hoe meer je controle je kunt laten gaan en je overgave kan toenemen, des te makkelijker laveer je om obstakels en uitdagingen heen. Ontspanning en innerlijke rust krijgen steeds meer ruimte en alles wat je te doen hebt, kost je minder inspanning. Een opmerking van je collega, de opdruk van een vrachtwagen, de vlinder die even op je glas belandt, of misschien dat je net de bus hebt gemist en dat je later verneemt dat er vervelende situaties rondom die reistijd hebben afgespeeld. De zielenwereld is onvermoeibaar en onvoorwaardelijk via telepathie met je in contact, om je de aanwijzingen te geven welke belangrijk voor je zijn.

Dans op de Sterren, de Zon en de Maan en er zal een prachtige wereld voor je opengaan.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Over de auteur Sandra Jansen van Galen

Hi lezer, ik ben Sandra Jansen van Galen en sinds 14 jaar professioneel astrologe, auteur, coach en trainer. Met veel plezier en toewijding publiceer ik regelmatig artikelen op deze site, met als missie je te inspireren en een bijdrage te leveren om je persoonlijk levensgeluk te verhogen. Wie weet krijg je nog meer helderheid over wie je bent en wat je wilt en kunt in het leven.

4 Reacties op "Wat is Telepathie en hoe kan ik dit ontwikkelen"

 1. Anja Eggink says:

  Ik vind dit erg interessant, en wil dit nog beter toepassen!
  Volgens mij gebeuren al dingen wat ik niet kan plaatsen!

 2. Anja Eggink says:

  interessant, wil graag meer van weten

 3. arnoud klein gebbinck says:

  ik zit in een ggz instituut tijdelijk wegens telepathische strubbelingen heb ik al decenia heb snachts lopen schreeuwen nu weer een doserings verhoging anti psychotika maar ja de ggz gelooft in medicijnen ze dempen de telepathie mischien iets maar ja ook bijwerkingen aanstaande maandag weer thuis tot vrijdag we zullen zien

 4. Co Meijer says:

  Hoewel de wetenschap ontkent het bestaan van telepathie, heb ik het bewijs. In 1974 besloot ik een huwelijksadvertentie in de zaterdag editie van dagblad Trouw te plaatsen. Ik zocht een leuke vriendin. Er kwamen ca 40 reactie in brieven op mijn deurmat, ik woonde op kamers in Haarlem. Ik schreef enkele brieven die goed aansloten op mijn wens(en). Ik selecteerde 2 ontmoetingen met een meisje uit Alkmaar en uit Heiloo nh. Met deze laatste kreeg ik een duurzame relatie wat na een hal jaar resulteerde in een huwelijk. En volgend jaar zijn we 50 jaar getrouwd. Toeval bestaat niet, dus is er íets' dat ons Joke en ik bij elkaar bracht in liefde! Het is God, het volgens mij in mijn nieuwe boek Ín de Geest van God' over een weg naar Spirituee; leven' Pumbo/nl ISBN, het íntrinsiek zelfregulerend kosmisch krachtbeginsel is, in het dynamische energie, tw zwaartekracht (gravitatieveld) elektro mafnetisch veld, nucleair veld, en het spirituele energieVeld wat onze genen informeert en onze gedachten ocerdraagt in telepathie. Graag je reactie mvg Co Meijer te Schoorl

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *