Wat is een Geboortehoroscoop en Hoe wordt deze Berekend?

Wat doet de astroloog nu eigenlijk precies en hoe zit het met die ingewikkelde geboortehoroscooptekening. Misschien heb je jezelf weleens afgevraagd of het werken met de persoonlijke geboortehoroscoop voor je is weggelegd of heb je weleens een gratis geboortehoroscoop laten maken.

Wat je in dit artikel gaat ontdekken:

 • Hoe ontstaat je geboortehoroscoop
 • De horoscoop berekenen
 • Het berekenen van je ascendant

Misschien heb je nog weinig inzicht wat de werkelijke waarde van astrologie is en ben je nog onwetend dat het een serieus beroep en studie van een paar jaar omvat. Er zijn nog velen die nog nooit de ‘radix’ oftewel ‘geboortehoroscoop’ hebben gezien. Wist je dat in Engeland een opleidingsinstituut staat waar studenten astrologie het dagonderwijs volgen! Daar is de boeiende astronomie ook belangrijk onderdeel van het vak.

De Zwitserse psychiater en psychoanalist Carl Gustav Jung, was een grote voorstander van astrologie. Zijn visie; dat je wereld een projectie is van jezelf en te taal van synchroniciteit, verspreide hij al jaren. Dit is wat de geboortehoroscoop ook laat zien. De gelijktijdigheid van gebeurtenissen en in dit geval ‘zo boven, zo beneden’.

De horoscoop is als het ware de bouwtekening van het menselijke bestaan, maar het is de mens zelf die er uiteindelijk een leven van moet opbouwen. Hierin centraal staat je keuze van de vrije wil.

Maak kennis met de horoscoopopbouw

Laten we eerst nog een het woord ‘horoscoop’ onder de loep nemen . De benaming is samengesteld uit de Griekse woorden ‘hora’ (uur) en ‘skop’ (zien). Hiermee wordt bedoeld dat men naar het geboorte ­uur van iemand kijkt, om de persoonlijkheid van iemand te kunnen bestuderen. Dit is namelijk één van de belangrijkste uitgangspunten van astrologie: het geboortemoment geeft een kosmisch beeld dat van invloed is op iemand, een bedrijf, een project of een huwelijk.

Het geboortemoment is namelijk voor diverse situaties van toepassing. In de zuidelijke culturen wordt geen enkele beslissing gemaakt zonder eerst een astroloog te raadplegen.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

De horoscoopberekening

Vanuit de Aarde gezien, haalt de Maan de Zon 13 keer in en vormt vervolgens een cirkel in één jaar. Dit is maatgevend voor de dierenriem en hiermee wordt de dierenriem in 12 stukken verdeeld, waarin ieder teken van de dierenriem symbolische een naam is gegeven, vanaf het sterrenbeeld Ram tot en met het sterrenbeeld Vissen.

Vervolgens ontstaat de volgende verdeling van de horoscoop, namelijk de huizen (taartpunten) zoals hierboven is afgebeeld. Deze zijn in het algemeen ongelijk van grootte en verschillen net als de verdeling van de 12 dierenriemtekens, van persoon tot persoon.

De verdeling van de huizen, zijn op je geboortemoment en geboortetijd afgeleid van de bewegingen van de Aarde om zijn eigen as. Deze bewegingen zorgen voor de verschillen van dag en nacht. Hieraan verbonden is de Evenaar.

De Evenaar verdeelt de Aarde in het noordelijk halfrond en zuidelijk halfrond. Het is deze as welke in de astrologie de ascendant en descendant worden genoemd en bieden inspirerende informatie aan je als persoonlijkheid.

Je kunt de persoonlijkheid vergelijken met een wiel van 12 spaken, de twaalf archetypes, oftewel 12 tekens van de dierenriem. Dit wiel is onophoudelijk in beweging. In het centrum van het wiel bevindt zich symbolisch weergegeven, je ware Zelf oftewel het centrum van je Zijn.

Als je ervoor kiest om de rust in te gaan of voor een meditatief moment kiest, vind je daar de ruimte en stilte in jezelf. Anderen doen net als jij bewust of onbewust pogingen om weer terug te keren naar het centrum van dit wiel. Hierin vormen je alledaagse werk en leven, met alle keuzes die hierbij horen, klein of groot, de uitdagingen.

Wees je er van bewust dat jezelf, bewust of onbewust, actief betrokken bent bij jouw proces van persoonlijke groei en ontwikkeling.

Hierin vormt je persoonlijke geboortehoroscoop een schitterend navigatiesysteem.

De horoscoop berekenen

Vroeger leerde de vakkundige astroloog de horoscoop met de hand te berekenen. Dit is in dit digitale tijdperk niet meer nodig. De intensieve en ingewikkelde wiskundige berekeningen zijn overgenomen door een verscheidenheid aan programma’s, die je kunt kopen en die ook als gratis om je horoscoop te berekenen, op internet worden aangeboden.

Het grote voordeel hier van is de snelheid waarmee een horoscooptekening berekend kan worden, maar ook het feit dat het hoofdrekenwerk, foutloos gedaan kan worden.

The old fashion way wordt nog enigzins besproken tijdens de vakopleidingen, maar wordt daarna weer snel aan de kant gezet.

Zoals er verschillende horoscoop programma’s zijn, biedt de astrologie ook een diversiteit aan verschillende technieken. Je kunt hierbij denken aan de verschillende huizensystemen, welke door de geoefende astroloog jarenlang getoetst en onderzocht zijn.

De belangrijke basis vanuit de klassieke Jungiaanse astrologie en psychologie, blijft echter altijd voor iedere astroloog het uitgangspunt.

Zo wordt er ook op verschillende technische manieren door astrologen wereldwijd gekeken ongeacht achtergrond, cultuur en religie.

Dan zijn er vervolgens de afstanden en hoeken, die de planeten onderling maken.

Deze afstanden noemt men ‘aspecten’ welke te onderscheiden zijn in Majeure – basisaspecten en Mineure – kleine aspecten.

De Majeure aspecten bestaan uit:

 • De Conjunctie van 0 – 6 graden
 • Het Sextiel van 60 graden
 • Het Vierkant van 90 graden
 • De Driehoek van 120 graden
 • Het Inconjuct van 150 graden
 • De Oppositie van 180 graden

Hierdoor kan de professioneel astroloog nauwkeurig onderzoek doen hoe de psyche en de ontwikkelingen van de mens werken. Dit, niet vanuit een voorspelling maar vanuit het inzichtgevende en het praktisch toepasbare instrument van de persoonlijke horoscoop. Al deze aspecten en technieken worden ook toegepast om de geboortedag te berekenen voor onder andere huwelijken, projecten, bedrijven.

In de Chinese astrologie wordt vooral met de Maan en met ‘jaartallen’ gewerkt en bij de Vedische astrologie wordt ook de Maan ingeschakeld als hoofdrolspeelster. Pas later zijn de posities van de Zon hier een grote rol gaan spelen. De geboortetijd wordt hier dus op een andere boeiende zienswijzen en technieken ingezet.

Je Ascendant berekenen

Het Zonneteken, oftewel het sterrenbeeld waaronder je geboren bent weet je meestal wel echter. Je positie van de Maan en de ascendant zijn echter bijna altijd onbekend, totdat je jouw astrologie geboortedatum, geboorteplaats en geboorte tijdstip hebt kunnen achterhalen.

Mocht je geboortetijd niet via je ouders of andere naaste familieleden te achterhalen zijn, kan je de geboortetijd altijd opvragen bij de gemeente waar je geboren bent. Mocht dit ook lastig zijn kan de zeer ervaren astroloog heel dicht bij je ascendant komen door middel van vraagstellingen en astrologisch onderzoek naar je verleden waarbij je betrokken was bij lastige of juiste vreugdevolle momenten. Hiervoor zijn verschillende astrologische technieken zoals bijvoorbeeld ‘progressieve astrologie’. Hierbij spelen ook de opvoeding die je hebt genoten en het beeld die je van je ouders hebt een belangrijke rol.

Meestal start de astroloog met je geboortedag horoscoop, met de tijd van 12.00 uur in de middag. Dit als symbool omdat de Zon dan op zijn hoogste punt staat, waardoor hij optimaal het meeste ligt over jouw hemelkaart oftewel astrologische blauwdruk kan schijnen.

Natuurlijk geldt je intuïtie ook als prachtige en oeroude wijzer van de klok.

Je ascendant speelt naast je Zonnestand en Maanstand namelijk ook een belangrijke rol en hiermee heb je bovendien een prachtig totaalpakket met het starten van een volwaardige horoscoopduiding. De ascendant wordt gevormd door het rijzende teken aan de Oostelijke horizon, dus daar waar de Zon opkomt en bepaalt de allereerste indruk die je maakt in je omgeving bij de allereerste ontmoeting. Je kunt de ascendant zien als je voordeur, waar mensen aanbellen, voordat zij je beter gaan leren kennen.

Je begrijpt dus dat dit een belangrijke indruk geeft en een persoonlijke eigenschap is van wie je bent en wat je qua dierenriemteken kleurt. Je kleding, make-up, houding, communicatieve vaardigheden en aanpassend vermogen staan allemaal geschreven in je ascendant.

Je ascendant bereken je door je gegevens in te vullen.

Nog een verdieping

De tekening of blauwdruk van de persoonlijke geboortehoroscoop kan je zien als één organisch geheel, waarin iedere schakel een belangrijke, eigen functie heeft.

Hierin ontstaat vervolgens weer direct een duidelijke onderscheiding:

 • De planeten vormen de drijfveren oftewel energie en kan je zien als een psychische inhoud.
 • De dierenriemtekens vormen de kleur die een drijfveer – planeet – overneemt als hij ermee in contact komt.
 • De huizen geven dat aan waar je jezelf ontwikkelt. Welke omstandigheden en drijfveren zoek je op om jezelf te kunnen ontwikkelen.
 • Planeten kunnen in ieder dierenriemteken staan. Iedere planeet heeft een eigen snelheid in hun vaste omloopbaan om de Aarde en bewegen allen op hun eigen unieke wijze.

Snelheid van de planeten

 • Zon: 1 jaar
 • Maan: 27 dagen, 7 uur, 4 min. (28 dagen)
 • Mercurius: 1 jaar
 • Venus:  1 jaar
 • Mars: 20 maanden
 • Jupiter: 12 jaar
 • Saturnus: 28-29 jaar
 • Uranus: 84 jaar
 • Neptunus: 156 jaar
 • Pluto: 342 jaar

Astronomisch zijn de omlooptijden van de planeten om de hele dierenriem te kunnen doorlopen, gemiddelden. Door de retrograde beweging (vanaf de aarde beschouwd, verandert de loopbaan van planeten in een schijnbaar tegengestelde gang) is de tijd soms iets korter of iets langer. Alle planeten kunnen retrograde lopen, behalve de Zon en de Maan.

Doordat de planeten rond de Aarde draaien, zal hun beweging schijnbaar sneller en vanuit de Aarde gezien soms zelfs langzamer gaan en schijnbaar terug bewegen – retrograde. Op deze wijze is het al mogelijk om een beeld te krijgen hoe de horoscoop gemaakt wordt en hoe deze vervolgens geïnterpreteerd wordt.

Stel je bijvoorbeeld voor dat op de geboortedag van de horoscoop, iemand is geboren op het moment dat de Maan in het dierenriemteken Boogschutter staat. Vervolgens staat de Maan, dan ook nog in het twaalfde huis, welke symbool staat voor het dromerige en fantasierijke sterrenbeeld Vissen. Dit geeft je misschien al een helder beeld.

De Maan als Maanteken toont namelijk in de astrologie wat de emotionele behoeftes zijn en je nodig hebt om je lekker en tevreden te voelen. Het licht van de Maan geeft in de horoscoop aan op welke manier iemand op zoek is naar geborgenheid en veiligheid. Deze drijfveer heeft iedereen, omdat in iedere horoscoop de Maan voorkomt.

Maar iedereen heeft natuurlijk een andere tint en behoefte naar het vinden van de zielsbestemming.

Terugkomend op de Maan in het gesternte Boogschutter, zal je nooit uitgeraakt zijn met leren in je leven.

Kennisoverdracht en filosofie horen bij je, net zoals de grote wijde wereld verkennen en op reis gaan. Emotioneel blijf je niet lang hangen in zwaarte. Optimisme en al snel weer vooruit kunnen kijken, halen je al snel uit negativiteit.

Als hekkensluiter komt hier dan vervolgens het twaalfde huis bij. Dit huis geeft vaak een behoefte aan afzondering aan. Je hebt een emotionele behoefte om je regelmatig terug te trekken uit je dagelijkse werk en leven en vindt het heerlijk om op en met jezelf te zijn. Meditatie, Yoga en Tai Chi passen bij je.

Regelmatig de rust en vrede opzoeken horen bij je, waarin het bijvoorbeeld geweldig voor je zou zijn om één keer per jaar met een groep gelijkgestemden een retraiteweek te doen in het buitenland.

Kortom, ben je op zoek naar jezelf en verlang je er naar een positief en liefdevol leven, neem de uitstap naar een astroloog of bereken zelf je horoscoop. There is more to explore!

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Over de auteur Sandra Jansen van Galen

Hi lezer, ik ben Sandra Jansen van Galen en sinds 14 jaar professioneel astrologe, auteur, coach en trainer. Met veel plezier en toewijding publiceer ik regelmatig artikelen op deze site, met als missie je te inspireren en een bijdrage te leveren om je persoonlijk levensgeluk te verhogen. Wie weet krijg je nog meer helderheid over wie je bent en wat je wilt en kunt in het leven.

2 Reacties op "Wat is een Geboortehoroscoop en Hoe wordt deze Berekend?"

 1. Esther verroen says:

  Ik wil wel weten wat mijn horoscoop te zeggen hebt
  Esther

 2. Gerrit Buter says:

  Een vraag: Hoe is men aan de karaktereigenschappen van een sterrenbeeld gekomen, zoals: dromerig, avontuurlijk, meelevend, jaloers enzovoort.

  vr.groet,

  G.Buter

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *