Tarot als Gids – Vragen Stellen met Dagkaarten en Legpatronen

De fascinatie om inzichten te krijgen, heeft de mensheid altijd al beziggehouden. Er zijn vanuit de geschiedenis vele waardevolle vormen ontstaan om kennis op te doen. Hiervan is de tarot één van de bijzondere en populaire vormen.

Tarot kaartleggen is één van de oudste manieren om verleden, heden en de toekomst te voorspellen. Wat je in dit artikel over tarot dagkaarten gaat leren:

 • Wat de oorsprong van tarot is
 • Welke soorten tarotkaart decks er zijn
 • Hoe tarot je inzichten kan geven
 • Hoe tarot is zijn werking gaat
 • En nog veel meer…

De geschiedenis van tarot

Over de oorsprong van de tarot doen vele verhalen de ronde. Het is zeker boeiend om te weten dat het werken met tarot kaarten oeroud is, waarin de landen Indië, Marokko en Egypte bronnen van de oorsprong van het ontstaan van de tarot tonen.

Zo zou al duizenden jaren geleden de binnenzijde van de piramides versierd zijn met afbeeldingen als prachtige kunstwerken van tarot kaarten. Het oude Egyptische Rijk dreigde toentertijd veroverd en verwoest te worden. De priesters vreesden dat de wijsheid die in de loop der tijden door hard werken verworven was, onherroepelijk verloren zou gaan.

In Europa verschenen de tarot kaarten echter pas het einde van de 14e eeuw. Men vermoedt dat de eerste kaarten uit de Islamitische wereld kwamen. In het befaamde Topkapi paleis en Museum in Istanbul, werden in de 18e eeuw de eerste tarot kaarten gevonden. Deze kaarten stammen af van de Mammelukken. Dit waren slaven die werden opgeleid tot militair of heerser. De Mammelukken regeerden in de 13e eeuw over Syrië en Egypte.

Dat de tarot in dit moderne tijdperk nog steeds enorm populair is, zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Misschien heb je zelf al eens mogen ervaren hoe bijzonder het is om via de tarot een deskundig advies te ontvangen. Het vrije denken in deze tijd biedt tarotopleidingen in de meest brede zin van het woord aan, waaronder erkende opleidingsinstituten, zoals de vrije universiteit.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Wat kan tarot voor je doen?

Wat is tarot nu eigenlijk en hoe werkt het? Er zijn door de duizenden jaren heen diverse en prachtige, creatieve tarotkaarten decks ontstaan. Momenteel zijn er ongeveer 550 verschillende ontwerpen op het gebied van tarot kaartendecks in omloop.

De tarot is een kaartenspel met afbeeldingen, waarin de traditionele Rider Waite Tarot één van de bekendste is. Deze tarot afbeeldingen symboliseren de kosmos en zijn in feite vensters, waardoor je naar je eigen leven kunt kijken en deze onder de loep kunt nemen. Zoals een landkaart van een bepaald gebied!

De tarot kaarten geven een symboliek aan, waarin tevens de wijsbegeerte van de numerologie en astrologie verweven zijn. Er zijn ‘vele wegen die naar Rome leiden’ en de kosmologie leert, dat alles met alles verbonden is. Het is dan ook bijzonder te weten dat ook deze praktische werkmethoden via de tarot ook met elkaar verbonden zijn vanuit oeroude kennis. Kennis welke ouder is dan de psychologie.

Ook de vier elementenleer is op vakkundige wijze verweven in tarot. De vier elementen: vuur, aarde, lucht en water vormen de vier oerprincipes en bestanddelen van de natuur, waaruit ook het ontstaan van de kosmos is opgebouwd. Zowel in de tarot, astrologie als psychologie, vertellen de vier elementen hoe je omgaat met gevoel, ratio, daadkracht en materie. In feite ontvang je via de tarot kaarten en de vier elementenleer dus praktische en psychologische informatie:

 • Hoe ga je om met je gevoelens en emoties op dat moment
 • Wat heb je nodig om te kunnen relativeren en weer helder te worden
 • Hoe ga je om met de praktische kanten en wat heb je nodig om realistische en concrete stappen te nemen
 • Wat heb je nodig om in actie te komen en hoe werkt dit bij je

Via de astrologie zijn het de 12 tekens van de dierenriem, de 12 archetypen en hun planeten, welke verweven zijn in het tarot. Zij vormen hulpmiddelen in de tarot, om je persoonlijkheid te ontdekken en te ontwikkelen en inzichten te krijgen op je vragen.

Tarot is een beeldentaal en vertelt je op een bijzondere wijze, wat er zich in je  onderbewustzijn afspeelt. Tarot vertelt je tevens de uitkomst, als je de keuze van de vrije wil opvolgt en je verantwoordelijkheid neemt in de keuzes die je maakt.

Vanuit de oudheid valt tarot onder waarzeggerij en voorspellen, echter in deze moderne tijd is er de groei in het bewustzijn van de mens. De kennis dat jij jouw leven in eigen hand kunt nemen en zo aan het roer van je schip kunt staan, is bepalend voor je levenslot. Met andere woorden, hoe ga je om met tegenslag? Laat je het lot jouw leven bepalen, of pak je de bouwstenen om je fundering opnieuw vorm te geven? Het werken met tarot biedt je via prachtige en waardevolle inzichten, zodat je kunt bijsturen op je levenspad.

Je kunt je dus voorstellen dat het belangrijk is dat de tarot legger zichzelf bewust is van drie belangrijke zaken namelijk; de kennis van tarot, het vermogen om af te kunnen stemmen op jou als ontvanger en integriteit. De tarotlegger draagt een grote verantwoordelijkheid als je beseft dat het wetenschappelijk bewezen is dat je als persoon 7 jaar beïnvloedt wordt en de informatie onthoudt, welke door de tarot legger gedeeld is.

Kortom, tarot is een instrument om je onderbewustzijn te onderzoeken. Tarot is een plattegrond van je leven en biedt informatie en inzichten hoe je in het leven tot een grotere vervulling voor jezelf kunt komen.

Tarot stelt je in staat het contact, de verbinding en de relatie met jezelf te herstellen. Op een zeer eenvoudige en boeiende wijze stelt tarot je in staat inzicht te krijgen op belangrijke levensvragen. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat tarot functioneert als een soort DNA. Alle kaarten waaruit een traditioneel tarot kaartendeck is samengesteld, zijn karaktereigenschappen die je opbouwt vanaf je geboorte en het gedrag wat je ontwikkeld tijdens je groei naar volwassenheid.

De symboliek van de tarot kaarten functioneert als spiegels van je ziel. Immers, alle antwoorden liggen opgeslagen in je systeem. Je kunt de tarot kaarten ook zien als hologrammen – vensters of netvliezen – waar je doorheen kijkt om je onderbewustzijn te onderzoeken en antwoorden te krijgen op je levensvragen. Het is de altijd draaiende motor van je bewustzijn die je onafgebroken te woord staat. De wirwar van je persoonlijke omstandigheden op dat moment, je angsten en onzekerheden belemmeren je echter om helder inzicht te krijgen. Het werken met de magnifieke tarot, biedt je de wake-up call waar je naar op zoek bent. Eigenlijk ben je dus zelf een wandelend tarot spel.

Iedere kaart, met het daarbij behorende legpatroon en combinatie vertegenwoordigt jou. De psycholoog Carl Gustav Jung (1875 – 1961) bood toen al de informatie dat wanneer het ‘toeval’ op je pad kwam, dit als een ‘gelijktijdigheid’ gezien kan worden. Met andere woorden, de interessante materie van synchroniciteit. De afbeeldingen van je uitgekozen kaarten vormen samen met het zogenaamde ‘legpatroon’ je plan en de uitkomst hieruit.

Hoe werkt tarot?

Een tarot kaartendeck bestaat uit 78 kaarten, waarin de tijd van de Middeleeuwen een grote rol hebben gespeeld in het ontstaan van de namen en thermologie. Als je de taal en de symbolen van de afbeeldingen wilt leren begrijpen, is het goed om iedere keer de betekenis van de afbeelding van de kaart die je hebt getrokken op te zoeken. Echter wat absoluut een aanrader is om een cursus te volgen bij een expert. Hierdoor leer je de fijne kneepjes van het vak en dit is zeker de moeite waard.

De tarot kaarten zijn in twee hoofdgroepen te verdelen namelijk:

 1. De Grote Arcana met in totaal 22 kaarten
 2. De Kleine Arcana met in totaal 56 kaarten. Deze zijn weer onderverdeeld in 4 kleuren. Iedere kleur heeft vervolgens tien genummerde kaarten, met daarbij vier ‘Hofkaarten’

Deze kleuren bestaan weer uit namen:

 • Staven of stokken; deze corresponderen met klaver
 • Bekers; deze corresponderen met harten
 • Zwaarden; deze corresponderen met schoppen
 • Munten; deze corresponderen met ruiten
 • De Hofkaarten worden Koning, Koningin, Ridder en Page genoemd

De Grote Arcana bestaat uit een tarot kaartenreeks van 21 genummerde kaarten en 1 ongenummerde kaart. Dit is de ‘Dwaas’ (Bij bepaalde tarot kaartendecks betreft dit nummer 0).

Je kunt de Grote Tarot Arcana zien als het meest symbolische en toonaangevende gedeelte van de tarot. De Grote Tarot Arcana symboliseert de belangrijke veranderingen in je leven. Dit tarot kaartendeck laat de reis van je ziel zien: vanaf je jeugdige onschuld, wat met vallen en opstaan gepaard gaat, je volwassenheid en je ouderdom. Dit, met alle hoogte- en dieptepunten in je leven. Veel kaartenlezers willen alleen de Grote Arcana lezen. Dit kan ook vanwege de prachtige symboliek die de afbeeldingen van de Grote Arcana laten zien. De afbeeldingen zijn namelijk opgebouwd vanuit het diepere, spirituele bestaansniveau. Dit in tegenstelling tot de alledaagse, meer oppervlakkige kanten van het leven.

De prachtige vensters van de Kleine Arcana zijn bestemd voor dat alles wat je in je dagelijkse leven en werk tegen komt. Er zijn vele manieren om deze kaarten te verklaren en vaak vormen zij in een legpatroon en afbeelding grote tegenstellingen. Het vertalen van de Kleine Arcana, vraagt van de tarot legger dan ook een subtiele en bijna magische cocktail, van het begrijpen van zowel de techniek als een groot inlevingsvermogen. Alleen zo kan er een lijn ontstaan met duidelijke verklaringen voor de ‘ontvanger’.

Je vraag stellen

Zoals inmiddels ook de wetenschap aantoont, bestaat ieder mens, dier en plant uit levensenergie. Je levensenergie kan van tijd tot tijd verschillen. Als je jezelf niet lekker en fit voelt, is je levensenergie ook zwakker. Er zijn veel nuances wat betreft synoniemen van levensenergie. Eén ervan is dat je deze uitstraalt en zoals men zegt, dat je levensenergie bent.

Voordat je een vraag gaat stellen aan de tarot kaarten, is het daarom belangrijk dat je jezelf concentreert op je vraag en hierbij tegelijkertijd de kaarten vast houdt. Schud de tarot kaarten vervolgens door elkaar, zodat je vraag in combinatie met de kaarten hun werk kunnen doen. Maak er jouw ritueel van.

Je kunt kiezen voor een eenvoudige tarot kaartlegging. Tijdens het stellen van je vraag kan je simpelweg je keuze laten vallen op 1 kaart. Alleen al vanuit deze enkel gekozen kaart ontstaat inzicht.

Heb je de behoefte om via je gekozen kaart meer informatie te willen, gebruik je creativiteit door nog een kaart uit te kiezen. Je zult zien dat er op unieke wijze duidelijkheid ontstaat en je de juiste kaarten kiest. De spreekwoordelijke in de volksmond regelmatig genoemde: Dat is toevallig, kan je via de woordspeling: het valt je toe, zeker beamen. Een uitgebreidere lezing via de kaarten is natuurlijk altijd mogelijk en nogmaals heel boeiend om te ervaren.

Wat belangrijk is dat je jouw intuïtie het werk laat doen en dat je doet wat op dat moment bij je past.

Legpatronen

Door de duizenden jaren heen zijn er vele verschillende en creatieve tarot legpatronen ontstaan, gemaakt door experts, met vele prachtige, geïllustreerde tarot kaartendecks. Hierdoor wordt het werken met tarot dan ook als inspirerend en verrassend ervaren.

Buiten deze legpatronen is het belangrijk te beseffen dat niets vast ligt. Wat belangrijk is dat de tarotlegger werkt op zijn- of haar unieke wijze. Met andere woorden, doe dat wat bij je past.

Twee legpatronen welke het meest worden gebruikt en het bekendst zijn:

 • Het patroon van de drielegging: de reden van het ontstaan van de vraag, de weg die je kunt gaan en de uitkomst
 • Het Keltische Kruis: de kwestie en kern van de vraag, dat wat niet soepel verloopt, invloeden vanuit het verleden, recente ontwikkelingen, mogelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen, waardoor wordt je of de situatie beïnvloed, wie ben jij in deze kwestie, wie zijn anderen in deze kwestie, hoop en vrees, het uiteindelijke resultaat.

Tarot is een uniek en inspirerend hulpmiddel welke je soms ook op confronterende wijze laat zien wat je mag laten, wat je blinde vlekken en valkuilen zijn en wat je juist mag toelaten.

Het is echter goed te beseffen om niet afhankelijk te worden van het tarot. Ieder mens heeft soms wel eens behoefte aan helderheid en inzicht. Zie het tarot dan als een hulpmiddel tijdens de knelpunten die je levenspad kruisen.

Leer ook vooral te luisteren naar je hart.

Doe deze test en ontdek het lot dat jou te wachten staat, krijg advies en ontdek jouw 5 uitdagingen

Doe deze test in een paar minuten tijd en ontvang direct een analyse met antwoorden op jouw uitdagingen en een voorspelling van wat jou te wachten staat. Ontdek hoe jij met jouw uitdagingen om kan gaan.

Over de auteur Sandra Jansen van Galen

Hi lezer, ik ben Sandra Jansen van Galen en sinds 14 jaar professioneel astrologe, auteur, coach en trainer. Met veel plezier en toewijding publiceer ik regelmatig artikelen op deze site, met als missie je te inspireren en een bijdrage te leveren om je persoonlijk levensgeluk te verhogen. Wie weet krijg je nog meer helderheid over wie je bent en wat je wilt en kunt in het leven.

2 Reacties op "Tarot als Gids - Vragen Stellen met Dagkaarten en Legpatronen"

 1. Luigh says:

  Wat een prachtig artikel, ik heb het met veel plezier en aandacht gelezen.

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *